Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-243] Resultados anuales 2021

VidaCaixa guanya 794 milions el 2021

MADRID, 16 DE de febrer DE 2022
Supera per primera vegada els 100.000 milions d’euros en patrimoni gestionat
  • El marge d’explotació ha crescut un 11%, fet que demostra la bona salut de totes les línies de negoci de la companyia.
  • Les unit linked de VidaCaixa, que combinen inversió i garanties, capten un 39% més en primes. Aquest creixement equilibra la reducció d’aportacions a plans de pensions arran de la limitació dels incentius fiscals.
  • Les rendibilitats dels fons de pensions i les carteres gestionades s’han mantingut en nivells excel·lents, per sobre del mercat i la inflació.
  • VidaCaixa ha completat la migració de plans de pensions de Bankia, en una integració tecnològica sense precedents a Espanya.
  • La companyia ha abonat 4.816 milions d’euros en prestacions a Espanya i Portugal, que proporcionen un ingrés complementari a la pensió de jubilació i contribueixen a la protecció del benestar davant una pèrdua o reducció d’ingressos.

 

VidaCaixa ha tancat el 2021 amb un benefici net consolidat de 793,8 milions d’euros, un 6% més que en l’exercici anterior, sense tenir en compte l’impacte extraordinari registrat el 2020 procedent de l’acord d’earn out de SegurCaixa Adeslas. El marge d’explotació de la companyia ha crescut un 11%, fet que demostra la bona salut de totes les línies de negoci.

L’entitat s’ha mantingut per sisè any consecutiu com a líder del sector assegurador a Espanya amb una quota de mercat total en primes del 13,78%. Durant aquest exercici ha superat els 11.000 milions d’euros de facturació i, per primera vegada, ha arribat als 100.000 milions en patrimoni sota gestió (sense comptar BPI ni EPSV). Una oferta àmplia i innovadora i l’excel·lent gestió de les inversions són les claus de l’avanç en el benefici.

Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa, ha subratllat que «VidaCaixa ha mantingut uns resultats molt positius en un exercici en el qual hem estat immersos en la integració bancària més gran de la història a Espanya i ens hem enfrontat a un entorn desfavorable pels canvis normatius i els tipus d’interès en mínims. La nostra gestora ha tornat a aconseguir unes rendibilitats per sobre del mercat a través d’una gestió responsable que referma el paper estratègic de l’asseguradora al Grup».

Els resultats marquen la recuperació després de la pandèmia i la solidesa del negoci de VidaCaixa, fins i tot davant un entorn regulatori i econòmic advers. Així mateix, VidaCaixa segueix enfocada a pal·liar els efectes econòmics i socials que ha causat el coronavirus. A través de la patronal asseguradora, ha participat en diferents iniciatives en col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre, entre les quals, i la més recent, l’acord amb Unicef per vacunar 2 milions de persones contra la COVID-19 en països en vies de desenvolupament.


Integració de Bankia: un procés sense precedents a Espanya

L’exercici s’ha tancat amb la integració completa de Bankia Pensions. El 100% dels clients de plans d’ocupació han escollit VidaCaixa com la seva nova gestora. Pel que fa als plans individuals, VidaCaixa ha dut a terme un procés exhaustiu d’anàlisi i ordenació de l’oferta. Fins ara, la integració ha suposat la incorporació de més de 750.000 clients actius i la mobilització de 8.500 milions d’euros. En termes de volum, s’ha convertit en la més gran efectuada fins ara a Espanya i ha calgut innovar tecnològicament els processos i modificar software per dur a terme la migració i la seva gestió posterior.


Composició del resultat

Tancament 2021, en Milions € (Var. vs. 2020). Elaboració pròpia.
(*): Comparatiu amb benefici net ordinari 2020

En paraules de Javier Valle: «Els resultats reflecteixen la visió de la companyia a llarg termini. L’entorn de tipus baixos, inflació i pressió regulatòria complica un estalvi que cada vegada és més necessari. La creació de solucions innovadores, com les unit linked, que combinen la inversió en actius amb garanties sobre les primes aportades, demostra més que mai el seu èxit».

VidaCaixa, que ha tancat l’exercici amb 5,7 milions de clients a Espanya i Portugal, ocupa la primera posició als rànquings de vida i pensions amb una quota del 31,6% del total de provisions i el 33,9% del patrimoni en plans. En aquest últim, lidera tant el sistema individual (33,5%) com el de col·lectius (34,7%).

Per la seva banda, BPI Vida e Pensões ocupa el tercer lloc en assegurances de vida i fons de pensions a Portugal amb un 12,8% i un 14,1% del mercat, respectivament.

La solvència de VidaCaixa es va mantenir en nivells estables. Al tancament del quart trimestre, la ràtio de capital en termes de Solvència II va ser del 176% sobre el capital requerit, 4 punts més que en l’exercici anterior.


Més de 100.000 milions d’euros en patrimoni gestionat

Gràcies a l’evolució de l’activitat comercial i a la revalorització dels mercats, el volum de recursos gestionats ha pujat fins als 114.009,2 milions d’euros, un 18,2% més que el 2020. VidaCaixa és la primera asseguradora i gestora de fons de pensions a Espanya a assolir aquest volum, que equivaldria al 9% del PIB espanyol. Concretament, 61.783 milions corresponen a assegurances de vida, 44.249 milions a plans de pensions i EPSV, i 7.978 milions a BPI Vida e Pensões. Aquesta massa de patrimoni sota gestió proporciona múscul i capacitat de creixement a VidaCaixa i és una de les peces clau de la seva evolució.

En aquests dotze mesos s’han comercialitzat un total d’11.293,7 milions d’euros en primes i aportacions, un 17,5% més. Malgrat el descens registrat en les aportacions a plans de pensions individuals per la reducció dels límits legals d’aportació de 8.000 a 2.000 euros anuals, la facturació ha crescut per l’avanç en estalvi col·lectiu i les unit linked.


VidaCaixa abona 4.816 milions d’euros en prestacions durant l’any

Al llarg del 2021, VidaCaixa ha abonat 4.816 milions d’euros en prestacions a Espanya i Portugal, un 15% més. D’aquests, 2.188 milions s’han cobrat en forma de rendes, 1.509 milions en forma de capital i 1.119 milions han estat venciments.

Les prestacions abonades per VidaCaixa proporcionen als clients un ingrés complementari a la pensió durant la jubilació i contribueixen a la protecció del seu benestar en una situació de pèrdua o reducció d’ingressos per diferents circumstàncies vitals.


Unit linked: un 39% més en primes

Les assegurances d’estalvi i els plans de pensions han acumulat 10.218,1 milions d’euros en primes i aportacions, un 19,7% més que fa un any. En el segment d’individuals, les aportacions a plans de pensions han caigut un 19,8%, fins als 1.195,1 milions d’euros, en línia amb les previsions arran de la limitació de les aportacions màximes a 2.000 euros.

El manteniment dels tipus d’interès en mínims i la inflació augmenten l’atractiu dels productes que permeten rendibilitzar l’estalvi mitjançant carteres vinculades a actius i amb un component en renda variable, l’actiu amb més creixement a llarg termini. En aquest sentit, han destacat Valor Actiu Unit Linked i Valor Futur 10, que han arribat als 1.664 milions d’euros en primes, un 39% més que fa un any.

Els clients dels dos productes poden invertir en tres carteres perfilades diferents en funció del perfil de risc: tranquil·litat (25% en renda variable), patrimoni (40% en renda variable) i inversió (75% en renda variable). L’estalviador pot canviar d’una cartera a una altra al llarg del temps. En el darrer any, la cartera inversió, amb un percentatge més gran en renda variable que la resta, ha aconseguit una rendibilitat del 19,4%.

Les rendes vitalícies han acumulat prop de 2.000 milions d’euros en primes. Ha destacat especialment la Renda Vitalícia Inversió Flexible Plus, una solució que permet obtenir un ingrés mensual complementari per a tota la vida i que ofereix al client la possibilitat de preservar la seva capacitat adquisitiva amb un mecanisme opcional d’ajustament a la inflacció.

L’estalvi en el segment de col·lectius ha crescut impulsat per l’assegurança de CaixaBank, la integració de Bankia i la captació de nous plans de pensions tant a Espanya com a Portugal. Concretament, pel que fa als plans d’ocupació, les aportacions han pujat a 590,3 milions d’euros, un 32,7% més. Acumulen un patrimoni total de 16.640,4 milions d’euros, un 25,3% més.


Les primes d’assegurances vida-risc es mantenen

Les assegurances de vida-risc han arribat als 1.075,7 milions d’euros en primes, la qual cosa ha significat un augment del 0,5% respecte a l’any passat.

D’aquests, 674,1 milions d’euros pertanyen al segment individual, que és el que ha crescut més, en línia amb una major conscienciació social sobre la necessitat de protecció davant situacions imprevistes (+2,7%).

Dins de l’oferta MyBox, MyBox Vida és l’assegurança de vida-risc gestionada per VidaCaixa, una solució que ofereix una àmplia cobertura en cas de mort, invalidesa o malaltia greu i que es completa amb un telèfon d’orientació mèdica 24 hores. Aquesta assegurança ja acumula un total de 466.000 clients, a qui ofereix el manteniment de la prima durant tres anys consecutius.


Rendibilitats superiors al mercat i la inflació

Els plans de pensions de VidaCaixa han aconseguit unes rendibilitats excel·lents i per sobre de la mitjana del mercat. Concretament, un 10,2% durant el 2021, davant el 8,7% del conjunt de plans de pensions del sistema individual a Espanya.


Rendibilitat neta anualitzada i inflació mitjana en %. Dades al tancament del 2021. Plans de pensions individuals.
FFont: Inverco.

Al llarg del 2021, diversos plans de VidaCaixa han estat reconeguts pels seus excel·lents resultats. CABK Tendències va ser guardonat en dues ocasions com a millor pla de renda variable. Pel que fa a col·lectius, el pla d’ocupació de CaixaBank, gestionat per VidaCaixa, es va alçar com el millor pla d’ocupació d’Espanya.

Gestió d’inversions amb màxima exigència en sostenibilitat

El 100% dels actius que gestiona VidaCaixa integra criteris de sostenibilitat (ambientals, socials i de governança). L’objectiu és alinear l’estratègia d’inversió amb els valors corporatius i dels nostres clients, millorar en la gestió dels riscos i contribuir a llarg termini a un progrés econòmic i social més gran. A un pas més de la integració d’aquests riscos, el 47% del patrimoni en plans de pensions, EPSV i unit linked que gestiona VidaCaixa promou aspectes ambientals i socials (art. 8) o té objectius de sostenibilitat específics (art. 9). Aquests productes de promoció i amb objectius de sostenibilitat són els considerats productes “sostenibles” segons el Reglament sobre la Divulgació d’Informació relativa a la Sostenibilitat en el Sector dels Serveis Financers (SFDR, per les seves sigles en anglès). És a dir, s’han classificat en el nivell més exigent del Reglament en termes de transparència.

Com a part d’aquesta estratègia de sostenibilitat, VidaCaixa ha assumit un nou compromís internacional i s’ha convertit en la primera asseguradora espanyola a adherir-se a la Net Zero Asset Owner Alliance. Aquesta iniciativa, impulsada per Nacions Unides i els Principis d’Inversió Responsable, agrupa els principals inversors institucionals del món sota el compromís d’efectuar una transició de les seves carteres cap a un nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle “Net Zero” el 2050. Contribueixen així al compliment de l’objectiu de l’Acord de París sobre el canvi climàtic: aconseguir que la temperatura global no pugi per sobre de l’objectiu d’1,5 °C.

El 2021, VidaCaixa s’ha convertit també en la primera asseguradora a rebre la Certificació de Finances Sostenibles sota criteris ASG d’AENOR. Aquesta certificació avala el treball i els esforços efectuats per integrar aquests criteris en les decisions d’inversió i s’ha aconseguit després d’un procés exhaustiu d’auditoria i avaluació externa de la gestió de les inversions.

 

Video del conseller director general de VidaCaixa, Javier Valle

 

Descarregar la nota de premsa (PDF)

Descarregar presentació

Descarregar imatge

Àudio del conseller director general de VidaCaixa, Javier Valle