Vés enrere

infoUtil 1-2 1

Quina documentació ha d’aportar el client per tramitar la jubilació si no té la resolució de la Seguretat Social?

 1. Documentació que acrediti la situació de jubilació particular:
  1. Informe de Vida Laboral del qual es pot veure un exemple a continuació:
   description Vida Laboral
  2. certificat que acrediti que no ha estat mai donat d’alta a l’INSS. Es pot obtenir a l’oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social més propera o on-line.
   description Inexistència alta SS
  1. En cas que prèviament hagi percebut alguna prestació per incapacitat, ha d’aportar:
  2. Document de la Seguretat Social informant del canvi de la denominació de la pensió d’invalidesa a pensió de jubilació
   description Canvi invalidesa a jubilació
 2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis.
   description Formulari W8
   description Formulari W9
  5. Certificat de minusvàlua,, si calgués
 3. Documentació opcional:
  1. Model 145 - Comunicació de dades al pagador, que recull les retencions sobre rendiments del treball. Exemple, a continuació.
   description Model 145