Publicador de continguts

null infoUtil 2-2-1 1

Quina documentació ha d’aportar el client si té una incapacitat permanent parcial?

 1. Documentació que acrediti la situació d’incapacitat permanent particular:
  1. Informe d’assistència que acrediti les lesions, les seqüeles, la data en què es va produir l’accident i els possibles antecedents mèdics.
  2. Certificat o resolució expedida per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o l'Òrgan competent de la comunitat autònoma - en cas que no tingui reconeguda aquesta situació segons el regim corresponent de la Seguretat Social.
  3. TC2 o document de pertinença a l’empresa.
  4. Comunicat d’accident.
 2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis.
   description Formulari W8
   description Formulari W9