Vés enrere

infoUtil 2-2-2 1

Quina documentació ha d’aportar el client si té una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa?

 1. Documentació que acrediti la situació d’incapacitat permanent particular:
  1. Resolució de la Seguretat Social o organisme competent en la qual consti la data d’efecte o sentència judicial ferma reconeixent la situació d’incapacitat. Pots accedir a la pàgina següent per conèixer el procés que cal seguir per obtenir aquesta resolució.
   description Resolució de la Seguretat Social 
  2. Dictamen de proposta de l’INSS del qual pots veure un exemple a continuació description Dictamen Proposta
  3. Historial clínic o informe mèdic que indiqui les causes i l’origen de la incapacitat, en què constin les patologies de l’assegurat, data del diagnòstic i evolució. Es pot obtenir al centre mèdic habitual o de manera on-line com a historial clínic digital al web corresponent a la teva comunitat autònoma.
  4. En cas d’accident diligències judicials completes i/o atestat policial amb les causes i circumstàncies de l’accident, que s’obté al jutjat on s’hagin obert les diligències.
 2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos.
  5. description Formulari W8
   description Formulari W9
  6. Certificat de minusvàlua, si fos el cas
 3. Documentació opcional:
  1. Model 145 - Comunicació de dades al pagador, que recull les retencions sobre rendiments del treball.
   description Model 145
 4. En qualsevol cas, durant el procés de tramitació es podria sol·licitar la documentació addicional:
  1. Informe toxicològic .
  2. Comunicat d’accident.
  3. Carnet de conduir.
  4. TC2 o document de pertinença a l’empresa.
  5. Factures corresponents a garanties addicionals (adaptació d’habitatge, etc.).