Vés enrere

infoUtil 2-3 1

Quina documentació ha d’aportar el client si li han reconegut un grau de dependència?

 1. Documentació que acrediti el grau de dependència particular:
  1. Resolució de dependència
 2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:
  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de la titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis. description Formulari W8
   description Formulari W9
  5. Certificat de minusvàlua, si fos el cas
 3. Documentació opcional:
  1. Model 145 - de dades al pagador, que recull les retencions sobre rendiments del treball. Exemple, a continuació. description Model 145

En tot cas, durant el procés de tramitació podria sol·licitar-se documentació addicional que podràs incloure en qualsevol moment en el Portal.