Vés enrere

[F38][NdP-08] VidaCaixa aconsegueix una nova xifra màxima en prestacions: més de 2.800 milions d'euros abonats

VidaCaixa aconsegueix una nova xifra màxima en prestacions: més de 2.800 milions d'euros abonats

BARCELONA, 30 DE octubre DE 2017
  • Compartir

El volum total de primes i aportacions supera els 8.400 milions d'euros.

Les solucions d'estalvi individual són les que experimenten un creixement més gran: rendes vitalícies, PIES i AIELT.

La companyia suma 4,5 punts a la seva quota de mercat en assegurances de vida i avança 0,9 punts en el rànquing de plans de pensions.

El patrimoni total gestionat per la companyia supera els 73.700 milions d'euros.

Fins al setembre, la companyia va abonar més de 2.845 milions d'euros en prestacions als seus clients, un 4,2% més que fa un any.

L'entitat arriba als 4,7 milions de clients, un 6,5% més que l'any passat.

30 d'octubre de 2017.- VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir el tercer trimestre del 2017 un benefici net consolidat de 473,8 milions d'euros, un 30,4% més que l'any passat.

Durant aquest període es van comercialitzar 8.465,5 milions d'euros en primes i aportacions, un 5,7% més que fa un any. Durant els nou primers mesos de l'any, les solucions d'estalvi sistemàtic com el PIES (pla individual d'estalvi sistemàtic) i l'AIELT (Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini), així com les rendes vitalícies, han estat el motor que ha impulsat aquest creixement.

Malgrat que el creixement en assegurances de vida experimenta un alentiment des de principis del 2017, l'entitat va comercialitzar 7.209 milions d'euros en primes, un 10,9% més. Va assolir així una quota de mercat del 33%, 4,5 punts més que fa un any. En el rànquing de plans de pensions escala 0,9 punts en la seva quota, fins al 23,5%.

El volum de recursos gestionats va pujar a 73.732,8 milions d'euros, un 13,1% més. D'aquests, 47.230,7 corresponen a assegurances de vida, un 15,8% més. La resta, 26.502,1 milions (un 8,7% més), responen a plans de pensions i EPSV.

El volum de clients va créixer a un ritme del 6,5% amb relació al 2016 i es van superar els 4,7 milions. Durant els nou primers mesos de l'any va pagar un total de 2.845 milions d'euros als seus clients en prestacions, un 4,2% més que l'any passat.

 

 

Evolució de l'Assegurança de Vida: VidaCaixa vs. el mercat, 3r trimestre 2017

 

 

Rànquing de Grups: Primes Vida – Total Mercat

El sector experimenta per primera vegada aquest any un creixement negatiu. Això no obstant, en aquest entorn, les primes aportades a assegurances VidaCaixa creixen un 10,9% amb relació al setembre del 2016. La quota de mercat augmenta 4,5 punts.

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

En plans de pensions, VidaCaixa manté el ritme de creixement dels últims exercicis i consolida la seva posició de lideratge. El patrimoni gestionat per la companyia va créixer per sobre del mercat, ja que va arribar als 25.722 milions d'euros, un 8,8% més. Avança 0,9 punts en la seva quota, fins al 23,5%.

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual

En el sistema individual, l'entitat es referma també en la primera posició, amb un 23,3% del mercat, un 1,4% més que fa un any. Va gestionar 16.928 milions d'euros, un 12,8% més segons les dades d'Inverco.

 

 

Rendibilitat dels plans de pensions VidaCaixa vs. el mercat

Els plans de pensions de VidaCaixa van consolidar rendibilitats positives al tancament de setembre, tot assolint una mitjana interanual del 4,6%. Destaquen especialment aquells que inverteixen en renda variable, amb una rendibilitat mitjana del 15,6% que es fonamenta en una recuperació dels beneficis empresarials en els principals mercats borsaris.

Distribució de primes i aportacions per negocis i segments

L'estalvi individual és el que té un pes més gran en el volum total de primes i aportacions. Representa un 85%: un 73% en assegurances Vida-Estalvi i un 12% en plans de pensions individuals.

 

 

El negoci d'estalvi a llarg termini

Del total de primes i aportacions, 7.791,8 milions d'euros corresponen al negoci d'estalvi, un 5,5% més que l'any passat.

El segment individual va experimentar un creixement del 6,5%, impulsat per:
- Les rendes vitalícies. Van acumular més de 3.000 milions d'euros en primes. Concretament, destaca el creixement en vendes de la Renda Vitalícia Inversió Flexible (+25%).
- Les solucions d'estalvi periòdic com els PIES (Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic), que van créixer un 19,3%, i les AIELT (Assegurança Individual d'Estalvi a Llarg Termini), que van acumular un 29,7% més de primes. En els nou primers mesos de l'any, PIES i AIELT van superar els 2.000 milions d'euros en primes.

Les aportacions a plans de pensions individuals es van reduir un 21% amb relació a l'any passat a causa de la incorporació el 2016 del negoci de plans de Barclays. Descomptant aquest efecte, el creixement pujaria al 56%.

En el segment de col·lectius, les primes i aportacions a solucions d'estalvi es van situar en 618,3 milions d'euros, un 5% menys. Els plans de pensions d'ocupació van acumular un volum d'estalvi gestionat de 8.795 milions d'euros, un 1,4% per sobre de l'acumulat el setembre de l'any passat.

Negoci de risc

El negoci de risc, que representa el 15% de les primes, va créixer per sobre del negoci d'estalvi. VidaCaixa va comercialitzar un total de 673,7 milions d'euros en primes Vida-Risc, un 8,4% més que fa un any.

Dues terceres parts de les primes comercialitzades en aquests productes corresponen al segment individual, que creix un 5,8% amb relació al setembre del 2016 i arriba als 422,9 milions d'euros. Destaca el creixement en vendes de Vida Familiar (+94%), una assegurança de vida que cobreix defunció i invalidesa i, a més, incorpora la possibilitat d'incloure cobertures addicionals com càncer i altres malalties greus.

En el segment de col·lectius, la comercialització de primes va créixer a un ritme de dues xifres, fins a arribar als 250,8 milions d'euros, un 13,1% més. El màxim impuls de creixement prové de les solucions per a pimes, que van sumar 72,5 milions, un 35% més que fa un any.

 

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya, integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa i Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat.

Més informació
Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa
619 004 575 / 626 489 300 comunicacion@vidacaixa.es

 

Sede VidaCaixa

 

Descarregar la nota de premsa