Vés enrere

[F38][NdP-21] VidaCaixa Grup va obtenir un benefici net recurrent de 156,2 milions d'euros, un 9,6% més

VidaCaixa Grup va obtenir un benefici net recurrent de 156,2 milions d'euros, un 9,6% més

BARCELONA, 26 DE juliol DE 2012
  • Compartir

Resultats primer semestre 2012

VidaCaixa Grup va gestionar un volum de recursos de 40.120,8 milions d'euros, un 5% més que en el primer semestre del 2011.

El Grup va comercialitzar 2.566,8 milions d'euros en primes i aportacions fins al juny.

Les aportacions a plans de pensions individuals i PPA es van incrementar un 22,7% fins a arribar als 594,4 milions d'euros entre els dos instruments d'estalvi, alhora que es va duplicar la captació de primes de PPA.

VidaCaixa Grup disposa de 2.965.000 assegurats i partícips, i ha sumat 15.000 nous clients durant l'últim trimestre.

Barcelona, 26 de juliol de 2012. VidaCaixa Grup va obtenir un benefici net recurrent de 156,2 milions d'euros durant el primer semestre del 2012, un 9,6% més que en el mateix període de l'any anterior. Així mateix, VidaCaixa Grup va sumar 51,5 milions d'euros d'ingressos extraordinaris, com a conseqüència d'haver reestructurat una part de la cartera d'inversions.

Amb aquests ingressos, el benefici net consolidat de VidaCaixa Grup va pujar a 207,7 milions d'euros, no comparable amb el benefici extraordinari obtingut el juny del 2011, que incloïa l'efecte de la venda del 50% de SegurCaixa Adeslas.

Al tancament del juny, la companyia va gestionar un volum de recursos de 40.120,8 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 5% respecte a l'any anterior. VidaCaixa Grup disposa de 2.965.000 assegurats i partícips, i ha sumat 15.000 nous clients durant l'últim trimestre.

El marge de solvència de l'entitat s'ha situat en 1.515,8 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència d'1,3 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, la companyia va comercialitzar un 11,4% menys que en el primer semestre del 2011, però es manté un elevat volum de 2.275 milions d'euros. El negoci d'estalvi s'està veient molt influït per l'entorn econòmic, amb una caiguda de la taxa d'estalvi i la disminució de la renda bruta disponible de les famílies.

Estalvi individual

Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de PPA, van mostrar un creixement del 22,7% durant el semestre, fins a arribar entre els dos instruments d'estalvi als 594,4 milions d'euros.

Com a fet rellevant cal destacar el bon comportament de captació de primes de PPA, les quals pràcticament es van duplicar, gràcies a productes com PlanCaixa Assegurat Doble Tranquil·litat, que ha contribuït de manera decisiva a l'avanç en aquest segment d'estalvi.

Els PPA ofereixen rendibilitats molt atractives en aquests moments i tenen una acceptació molt favorable entre els clients. Per això, estan captant bona part de les aportacions que habitualment es realitzaven en plans de pensions individuals.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el semestre un volum d'estalvi gestionat de 6.011,5 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens del 3%.

Pel que fa a les aportacions, aquestes van disminuir un 22,7%, a causa en bona part del fet que el 2011 hi va haver l'efecte excepcional de la incorporació del pla d'ocupació de Caixa Girona, després de la fusió d'aquesta entitat amb CaixaBank.

VidaCaixa Grup es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

Negoci de risc

El negoci de vida-risc ha mantingut un comportament pla (+0,1%) durant aquest semestre, fet especialment destacable en un mercat que ha retrocedit un 5,1% fins al maig.

El volum de primes de vida-risc va pujar a 291,5 milions d'euros. D'aquest resultat, 123,6 milions corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement de l'1,3%, mentre que les assegurances col·lectives van arribar als 167,9 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens d'un 4,3%.

El desenvolupament de les assegurances de vida-risc està sent promogut en gran manera pel negoci de pimes i autònoms, que continua mantenint altes taxes de creixement.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa