Com a assegurat, continua amb el procés del MyBox Vida Negocis
Hola , se t’ha inclòs com a assegurat en la pòlissa de l’assegurança MyBox Vida Negocis subscrita pel prenedor el dia .

Per continuar amb el procés d’alta com assegurat, cal que signis el butlletí d’adhesió a la teva oficina de CaixaBank abans del dia .

Sense la teva signatura, la pòlissa s’anul·larà automàticament en la data indicada.
 
 
El MyBox Vida Negocis és una assegurança adreçada a empresaris i autònoms que volen protegir els socis o persones clau vinculades al negoci.
 
 
Per a qualsevol altre dubte, recorda que pots contactar amb el teu gestor de CaixaBank.
 
 
Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, núm. 2-4 (46002 València). Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança corresponent de responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pot obtenir més informació a la seva pàgina web.

Les dades facilitades es tractaran i, si és el cas, s’incorporaran a les bases de dades sota responsabilitat de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), amb la finalitat de gestionar el contracte i, si és el cas, complir les obligacions normatives que siguin aplicables. La base jurídica del tractament és l’execució del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cediran dades a tercers, llevat que es requereixi legalment. Quan hagi finalitzat la vigència del contracte, les dades es conservaran (tal com indica la normativa) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència DRETS RGPD) a la seva seu social, situada al passeig de la Castellana, núm. 189, 28046 Madrid, a l’adreça següent: https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com. Igualment, pot adreçar les reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals i també les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades a https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat/.