Canvis en la política d’inversió del CABK RETORN ABSOLUT
Hola, :

T’informem que hem adaptat la redacció de la política d’inversió per reflectir el límit de risc màxim del VaR (Value at Risk), igual al 6 % en 1 any, del pla CABK RETORN ABSOLUT.
 
 
Aquesta mesura expressa la pèrdua màxima possible que es pot produir en un fons o cartera de fons, en un horitzó de temps determinat i amb un nivell de confiança estadística.
 
 
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades o qualsevol dada addicional que es generi durant la vigència del contracte amb la finalitat de gestionar el contracte en els termes que s’estableixin en els condicionats de cada producte i en la normativa sectorial i també per complir les obligacions normati-ves que siguin aplicables. La base jurídica del tractament és l’execució i manteniment del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cediran dades a tercers, llevat que es requereixi legalment o que calgui per executar el contracte. Quan hagi finalitzat la vigència del contracte, les dades es conservaran (tal com indica la normativa) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència DRETS RGPD) a la seva seu social, situada al passeig de la Castellana, 189, 28046 Madrid, a l’adreça següent: https://www.VidaCaixa.es/ca/privacitat o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com. Igualment, pot adreçar les reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals i també les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades a https://www.VidaCaixa.es/ca/privacitat/.

Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A58333261, és l’entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, l’entitat comercialitzadora, i Cecabank, SA, l’entitat dipositària. Addicionalment al que s’indica en aquest document, queda a disposició de l’interessat el document de dades fonamentals, en el qual es proporciona informació fonamental que cal conèixer sobre aquest producte i que es pot obtenir a través del web www.vidacaixa.es, a l’apartat “Informació prèvia a la contractació”, i des del catàleg de plans.