Cuida de les persones més importants per a tu
Tenir actualitzats els beneficiaris del és la millor manera de cuidar les persones que estimes. Et recordem que, en cas de defunció, per mirar d’agilitzar el cobrament de la prestació per part d’un o diversos dels beneficiaris és molt important que se n’hagi fet la designació.
 
 
Si no ho vas fer en el moment de la
contractació, els pots designar ara o
quan vulguis.
 
 
Els pots designar i modificar quan vulguis mitjançant el web de CaixaBankNow, a l’operativa del teu producte, o a l’oficina de CaixaBank que tinguis més a prop.
D’aquesta manera, com que els beneficiaris estan identificats clarament, pot ser més àgil cobrar la prestació.
 
 
Continuem al teu costat per al que et calgui.
 
Les dades facilitades es tractaran i, si és el cas, s’incorporaran a les bases de dades sota responsabilitat de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), amb la finalitat de gestionar el contracte i, si és el cas, complir les obligacions normatives que siguin aplicables. La base jurídica del tractament és l’execució del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cediran dades a tercers, llevat que es requereixi legalment. Quan hagi finalitzat la vigència del contracte, les dades es conservaran (tal com indica la normativa) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència DRETS RGPD) a la seva seu social, situada al passeig de la Castellana, núm. 189, 28046 Madrid, a l’adreça següent: https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat o enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com. Igualment, pot adreçar les reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals i també les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades a https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat/.
Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-58333261, és gestora i promotora; CaixaBank, S.A., entitat comercialitzadora i Cecabank, SA, entitat dipositària. Pot consultar el document amb les dades fonamentals per al partícip a la fitxa detallada de cada pla aquí.