No et quedis sense la protecció de l'assegurança
Hola, :

T’informem que continuem sense poder gestionar el cobrament de l'assegurança de vida per manca de saldo en el compte associat.

Si no es regularitza la situació, la pòlissa podria entrar en suspensió de garanties, de manera que, en cas de sinistre, no et cobriria.
 
Pots revisar el saldo del compte associat a través de CaixaBankNow.
 
 
 
A VidaCaixa et volem agrair la confiança.
 
 
 
Recorda que estem completament a la teva disposició per ajudar-te en el que et calgui.
 
 
és una assegurança de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per cobrir les responsabilitats que poguessin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pot obtenir més informació a la seva pàgina web.

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 (Madrid), com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades o qualsevol dada addicional que es generi durant la vigència del contracte amb la finalitat de gestionar el contracte, en els termes que s’estableixen en les condicions de cada producte i en la seva normativa sectorial, i també per donar compliment a la normativa que li sigui aplicable fent les comunicacions que calgui segons correspongui. VidaCaixa durà a terme els tractaments de dades necessaris per dur a terme i mantenir les relacions contractuals establertes amb els seus clients o per donar compliment a determinades obligacions legals. Únicament comunicarà les dades personals tractades quan calgui per executar el contracte o quan se li requereixi legalment (reasseguradors, distribuïdors i organismes/autoritats públiques, proveïdors de serveis). Igualment, s’informa que els termes generals de la relació de client amb VidaCaixa es regeixen tant pel que s’estableix en aquesta clàusula com pel que es recull en el contracte marc que, si és el cas, els interessats hagin formalitzat en atorgar els seus consentiments al Grup CaixaBank. Allò que s’estableix en aquesta clàusula preval sobre qualsevol disposició o procediment específic diferent que pogués estar previst en un contracte de producte o servei subscrit. Els interessats poden exercir els drets en matèria de protecció de dades, consultar més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a la pàgina web següent: www.vidacaixa.cat/privacidad. D’altra banda, també es poden posar en contacte amb l’Agència de Protecció de Dades a www.aepd.es. Sens perjudici que VidaCaixa posi a disposició dels beneficiaris la informació requerida en matèria de protecció de dades en el moment establert contractualment a aquest efecte, en compliment de les seves obligacions d’informació, s’informa el prenedor que les dades personals dels beneficiaris que posi a disposició de VidaCaixa es tractaran d’acord amb el que es disposa en aquest apartat.