Hem actualitzat l’article 9 del reglament dels plans integrats a GeroCaixa,
Hola, ,
T'informem que la Junta de Govern de GeroCaixa, EPSV Individual va acordar, el 19 de juny de 2023, modificar l’article 9 del reglament de prestacions del pla de previsió social individual del qual ets partícip o beneficiari, per simplificar la redacció relativa al perfil d’inversió.

En conseqüència, l’article 9 del reglament de prestacions queda redactat així:

Les aportacions que facin al pla de previsió els socis o, si és el cas, terceres persones a nom seu, en els termes que es preveuen en aquest reglament, s’invertiran dins dels límits que permeti la normativa vigent en cada moment i amb subjecció als criteris determinats a la Declaració de Principis d’Inversió, d’acord amb el perfil d’inversió al pla de previsió. Així mateix, cal destacar els aspectes rellevants pel que fa a rendibilitat i risc, que es fixaran a la Declaració de Principis d’Inversió d’acord amb el que es preveu a la normativa vigent.
VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261 i domicili al passeig de la Castellana, 189, plantes 1a i 2a, 28046 Madrid (Espanya), com a responsable del tractament de les dades personals que es facilitin, tractarà aquestes dades amb la finalitat de gestionar el contracte i també, si és el cas, per complir les obligacions normatives que hi siguin aplicables. La base jurídica del tractament és l’execució del contracte i el compliment de les obligacions legals corresponents. No se cedeixen dades a tercers, tret que es requereixi legalment. Quan s’acabi la vigència del contracte, les dades es conserven (tal com indica la normativa), als únics efectes de complir les obligacions legals requerides i per formular, exercir o defensar reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades del contracte. El titular de les dades pot exercir els drets en matèria de protecció de dades adreçant-se per escrit a VidaCaixa (referència DRETS RGPD), a la seu social del passeig de la Castellana, 189 (28046) de Madrid, a través del web https://www.VidaCaixa.es/es/exercici-de-drets o enviant un correu electrònic a l’adreça delegat.proteccio.dades@caixabank.com . Així mateix, pot dirigir reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Finalment, pot consultar la informació addicional del tractament de les dades personals, com també les dades de contacte del delegat de protecció de dades a https://www.vidacaixa.es/ca/privacitat/.

Pla de previsió social individual integrat a GeroCaixa, EPSV Individual. VidaCaixa, SAUd’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261, és soci promotor de GeroCaixa, EPSV Individual i l’entitat encarregada degestionar i administrar el patrimoni afecte als seus plans de previsió social. CaixaBank, SA, entitat col·laboradora de VidaCaixa, ésl’entitat comercialitzadora, i Cecabank, SA, l’entitat dipositària. Pots consultar la documentació d’informació general d’aquest pla awww.CaixaBank.es o a la teva oficina.