Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-108] Conclusions del 2n Fòrum de Comissions de Control

Conclusions del 2n Fòrum de Comissions de Control

BARCELONA, 20 DE d’octubre DE 2009
  • Compartir
Avui ha tingut lloc a Barcelona el 2n Fòrum de Comissions de Control, organitzat per la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats de “la Caixa”, amb la col·laboració d’Expansión i el patrocini de VidaCaixa Previsió Social.

El futur dels Plans de Pensions d'Ocupació passa per l'augment de la flexibilitat i la millora del tractament legislatiu i fiscal

El Fòrum de Comissions de Control es converteix en una plataforma destinada a liderar les reflexions de les empreses al voltant de la previsió social.

Els plans de pensions d’ocupació, un instrument destinat a potenciar l’estalvi a llarg termini i a complementar la Seguretat Social a Espanya.

El Fòrum ha mostrat consens en la necessitat d’augmentar els límits d’aportació en funció de l’edat dels partícips, suprimir el límit conjunt entre plans individuals i d’ocupació, i introduir bonificacions per a les empreses que els promoguin.

Avui ha tingut lloc a Barcelona el 2n Fòrum de Comissions de Control, organitzat per la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Empleats de “la Caixa”, amb la col·laboració d’Expansión i el patrocini de VidaCaixa Previsió Social.

L’objectiu del Fòrum, al qual han assistit més de 300 persones, és oferir a la societat en general i al sector financer i empresarial en particular, una plataforma de comunicació i diàleg sobre els plans i fons de pensions d’ocupació i sobre la previsió social empresarial a Espanya.

Tomàs Muniesa, Conseller Delegat de VidaCaixa, ha remarcat la importància que els plans de pensions d’ocupació puguin incloure diverses estratègies d’inversió, adaptades als diferents perfils de partícips. També ha destacat el paper d’aquests instruments com a protagonistes del necessari desenvolupament que s’ha de produir a Espanya en l’àmbit de la previsió social complementària, i especialment del Segon Pilar. Finalment ha recordat que cal millorar la fiscalitat, tant per als partícips dels plans com per a les empreses.

La jornada ha comptat amb l’obertura d’Antoni Canals, President de la Comissió de Control del Pla de Pensions dels Empleats de “la Caixa”, el qual ha reflexionat sobre la necessitat d’adaptació dels plans de pensions d’ocupació, després de les lliçons derivades de l’actual crisi econòmica. El Pla dels empleats de “la Caixa” és el primer del país per volum de recursos, disposa de 32.500 partícips i beneficiaris, i el seu patrimoni puja a més de 3.600 milions d’euros.

Màrius Berenguer, Director General de VidaCaixa, ha destacat la importància, en l’àmbit de les inversions, de continuar adoptant criteris de més responsabilitat i compromís amb la societat en general. En aquest sentit, ha anunciat la recent adhesió de VidaCaixa als Principis d’Inversió Responsable (PRI) de Nacions Unides, convertint-se així en la primera entitat espanyola asseguradora i gestora de pensions que s’adhereix a aquests principis.

Per la seva banda, José Orihuel, Redactor en Cap d’Expansión a Catalunya, ha pronosticat una sortida lenta de la crisi econòmica, que exigeix una adaptació a l’esmentada conjuntura.

La conferència inaugural del Fòrum ha estat a càrrec d’Isabel López Chamosa, Diputada per Barcelona del Grup Parlamentari Socialista, que ha posat de manifest que els plans de pensions d’ocupació tenen molt recorregut i han de ser potenciats en el marc de la segona revisió del Pacte de Toledo, que es troba actualment en tràmit. Així mateix, ha animat a buscar fórmules de desenvolupament dels plans a través de la negociació col·lectiva, així com a trobar solucions perquè els plans siguin més àgils i adaptables a la realitat, alhora que ha convidat les gestores a participar en el debat de la Comissió del Pacte de Toledo.

Posteriorment, en el primer panel de ponents de la jornada, sota el títol “Gestió de les inversions: consultors i gestores, cicle de vida i aversió al risc”, Antonio Trueba, Director de VidaCaixa Previsió Social, ha defensat la diversificació d’actius en les inversions, així com la necessitat de mantenir posicions a llarg termini en renda variable.

El segon panel del Fòrum, “Legislació dels Plans i Fons de Pensions”, ha girat al voltant dels avantatges i inconvenients de la valoració de les carteres d’inversió a venciment, així com de la identificació de millores legislatives que poden promoure el futur desenvolupament dels plans. En aquest sentit s’han destacat, per exemple, l’augment dels límits d’aportació en funció de l’edat dels partícips, la inclusió de bonificacions a les empreses perquè promoguin plans de pensions, i la idea que la rendibilitat que generen els plans no tributi com a rendiment del treball sinó del capital mobiliari.

El tercer panel, sobre l’adaptació a l’entorn, ha abordat la gestió de carteres en temps de crisi i la visió dels sindicats sobre els aspectes més rellevants dels plans de pensions en l’actual conjuntura.

Aquest 2n Fòrum de Comissions de Control tindrà la seva continuïtat a través del fòrum a Internet, obert a totes les persones interessades en la previsió social empresarial, i disponible a www.vidacaixaprevisionsocial.com.

Descarregar la nota de premsa