Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-226] VidaCaixa ganó 153,9 millones de euros en el primer trimestre, un 6,6% más

VidaCaixa va guanyar 153,9 milions d’euros el primer trimestre, un 6,6% més

MADRID, 07 DE de maig DE 2019
  • Compartir
Sede Central de VIdaCaixa

Sede Central de VidaCaixa

  • VidaCaixa manté el lideratge en tots els rànquings d’Espanya, amb un 28,8% de quota en assegurances de vida i un 24,6% del total de plans de pensions
  • El volum total de primes i aportacions va arribar als 2.935,4 milions d’euros
  • El patrimoni total gestionat va créixer un 5,5% i va superar els 87.000 milions d’euros
  • Durant els tres primers mesos de l’any, VidaCaixa va abonar als seus clients prop de mil milions d’euros en prestacions
  • La companyia té 5,1 milions de clients a Espanya i Portugal, un 8,5% més que fa un any
  • Els plans de pensions de VidaCaixa van aconseguir una rendibilitat de l’1,88%, enfront del 0,52% del conjunt del mercat. L’entitat va assolir aquests resultats mantenint el seu compromís amb la inversió responsable
  • ‘MyBox Vida’ és la nova assegurança vida-risc de la companyia: manté la tarifa durant tres anys i ofereix cobertures úniques al mercat

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir un benefici net consolidat de 153,9 milions d’euros el primer trimestre, un 6,6% més que l’any passat. Aquest increment s’atribueix al bon comportament de tots els negocis, pel volum més gran de cartera.

VidaCaixa manté el seu lideratge en tots els rànquings d’Espanya, amb una quota del 28,8% del total de primes i un 24,6% del total de patrimoni acumulat en plans de pensions. En aquest negoci, ocupa la primera posició tant en el sistema individual (24,3%) com en el col·lectiu (25,1%).

El volum de recursos gestionats va pujar a 87.166,8 milions d’euros, un 5,5% més. D’aquests, 52.010 milions corresponen a assegurances de vida, 28.024 milions a plans de pensions i EPSV, i 7.133 milions a BPI Vida e Pensões.

El total de primes i aportacions comercialitzades entre gener i març va assolir els 2.935,4 milions d’euros, un 1% menys que el primer trimestre del 2018. Aquest volum de primes reflecteix un ritme de negoci estable per a VidaCaixa i en línia amb el comportament del mercat. En el primer trimestre va destacar l’evolució positiva del segment de col·lectius, tant pel que fa a estalvi com pel que fa a risc, i dels productes d’estalvi gestionat.

Al tancament de març, l’entitat té 5,1 milions de clients a Espanya i Portugal. Durant els tres primers mesos de l’any, l’entitat va distribuir 966,5 milions d’euros en prestacions entre tots ells.

Rànquing de Grups: Primes Vida 

VidaCaixa lidera el rànquing de companyies a Espanya amb un 28,8% en quota, 0,5 punts menys que en el primer trimestre de l’any anterior.

Ranquin de compañías de seguros en España: primas vida

Font: ICEA. Dades en milions d’euros a Espanya.

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge també en plans de pensions i avança un punt en quota de mercat fins el 24,6%, impulsada per una important revaloració del patrimoni total gestionat, que va arribar als 27.181 milions d’euros, un 4,6% més.

Ranquin planes de pensiones España 2019

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI.

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual
En el sistema individual, VidaCaixa es distancia de la resta de competidors, consolidant la seva primera posició, i guanya 0,9 punts de quota. 

Ranquin planes de pensiones España primer trimestre 2019 sistema individual

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI.

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Col·lectiu

Després d’assolir el lideratge en col·lectius, l’entitat manté la seva posició en el primer trimestre i avança 1,1 punts, fins a arribar al 25,1% de quota de mercat.

Ranquin sistemas de pensiones España 2019 primer trimestre sistema colectivo

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI.

Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat de l’1,88% en els últims dotze mesos, enfront del 0,52% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya.

L’evolució positiva de les principals borses mundials en aquest període, i especialment la de la borsa dels Estats Units, ha contribuït a aquest resultat. Els fons de pensions de VidaCaixa tenen una exposició més gran a la renda variable, actiu que continua oferint una major rendibilitat, i una important diversificació geogràfica. Per aquest motiu, els seus fons estan participant en més mesura de la pujada dels mercats globals de renda variable. Així mateix, la revaloració de les principals divises respecte a l’euro ha afegit valor a les carteres gestionades.

L’entorn de tipus molt baixos, fins i tot negatius per als venciments més curts, continua afectant l’evolució dels fons de pensions, fet que reforça l’aposta de la gestora per la diversificació com a alternativa als fons purs de renda fixa i, especialment, als de curt termini.

VidaCaixa incorpora, fa més de 15 anys, factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) a les decisions d’inversió per tal de generar rendiments sostenibles a llarg termini. El 100% dels seus actius s’analitza sota aquests estàndards d’acord amb el compromís de la companyia amb el Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides. Aquesta organització, que representa el major pacte mundial d’impuls a la gestió responsable de les inversions, va concedir a VidaCaixa la més alta qualificació (A+) per la seva política de gestió responsable.  

El negoci d’estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades, 2.517,4 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi, sense gaire variació respecte a l’any anterior (-1,5%).

L’estalvi individual és el segment que té un pes més gran, ja que acumula un total de 2.225,1 milions d’euros en primes. Destaquen les assegurances Vida-Estalvi, que van suposar un 69% del total d’aquest negoci.

En el període de referència, va destacar especialment la contractació dels productes següents:

  • La Renda Vitalícia Inversió Flexible va acumular més de 800 milions d’euros.
  • Les solucions d’estalvi sistemàtic, com els Comptes CaixaFutur (PIES i AIELT), van sumar 439 milions d’euros en noves primes.

Les aportacions a plans de pensions individuals van arribar als 313,7 milions d’euros i van experimentar un descens de l’1,6% respecte a l’any passat. El patrimoni total gestionat en plans de pensions individuals i EPSV va créixer un 5,2% i va assolir els 19.068,4 milions d’euros.

En el segment de col·lectius, les aportacions a plans de pensions d’ocupació van superar els 100 milions d’euros i van arribar a un total d’11.875,4 milions en patrimoni gestionat.

Es van comercialitzar un total de 186,2 milions d’euros en primes en solucions d’estalvi col·lectives, un 39% més.

Negoci de risc

Les primes de Vida-Risc van assolir els 418 milions d’euros, que representa un lleuger increment en relació a l’any anterior (+1,5%).

En aquest negoci, l’entitat acaba de llançar al mercat MyBox Vida, una nova assegurança vida-risc que es caracteritza per mantenir la tarifa durant tres anys oferint cobertures exclusives en el mercat: mort i invalidesa absoluta i permanent també en cas d’accident i cobertura del saldo pendent a les targetes de crèdit. A més, disposa de serveis mèdics addicionals per a la cura de la salut familiar: segona opinió i orientació mèdica telefònica 24 hores.  

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, el conseller director general.

Descarrega aquí la nota de premsa

Descarrega aquí la imatge