Menú de navegació

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Política Anticorrupció

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, compta amb una Política Anticorrupció que constitueix una manifestació més del seu compromís amb el compliment dels principis bàsics d’actuació que s’estableixen en el seu Codi Ètic i en el Pacte Mundial de Nacions Unides. La Política constitueix una eina essencial per a evitar que tant l’entitat com la resta de persones que entren dins l’àmbit d’aplicació de la Política incorrin en conductes que puguin resultar contràries no només a disposicions normatives, sinó també, si és el cas, als principis bàsics d’actuació esmentats.

[F34] Política Anticorrupció