Menú de navegació

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Política d’Implicació

VidaCaixa, d'acord amb la missió i els valors del Grup CaixaBank, pren en consideració els criteris d'inversió socialment responsables en la gestió de les seves inversions basant-se en els principis d'inversió sostenible i de transparència en la gestió.

L'objectiu de la present política és recollir en matèria d'implicació, els principis generals, els criteris i els procediments de les carteres gestionades per VidaCaixa, en la seva qualitat d'asseguradora i gestora de fons de pensions.

[F34] Política d’Implicació