Menú de navegació

[F13] [Políticas] Polítiques i declaratius de sostenibilitat

[F32] [Políticas] Polítiques i declaratius de sostenibilitat

El compliment dels més alts estàndards en la integració dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) requereix l'alineació de la companyia amb les millors pràctiques, el compliment estricte de la legislació vigent, la implicació màxima dels Òrgans de Govern i de la Direcció i la creació de marcs de control intern.

Per reforçar la gestió responsable de VidaCaixa, comptem amb un ampli marc normatiu en matèria de sostenibilitat.