Menú de navegació

[F32] Política de Drets Humans

Els Principis de Drets Humans de VidaCaixa estableix els principis d'actuació de la companyia en aquesta matèria en totes les relacions que estableixi amb els seus empleats, clients, accionistes, proveïdors, socis comercials i amb les comunitats en les quals desenvolupi els seus negocis i activitats.

Aquests principis, en línia amb l'actuació de tot el Grup CaixaBank, posa de manifest el nostre compromís amb els Drets Humans de conformitat amb els més alts estàndards internacionals. Entenem el respecte als Drets Humans com a part integral dels nostres valors i com el mínim estàndard d'actuació per desenvolupar la nostra activitat de manera legítima. Com a part del teixit empresarial tenim la responsabilitat de promoure i respectar aquests drets en el nostre àmbit d'actuació. Sota aquesta premissa, i en consonància amb el nostre Codi Ètic i de Principis d'Actuació, VidaCaixa opera en una cultura de respecte als Drets Humans i promou aquesta mateixa manera de treballar entre els seus empleats, col·laboradors, socis i altres parts directament relacionades amb les seves operacions i productes.

[F34] Política de Drets Humans