[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Els nostres grups d'interès

VidaCaixa assumeix el compromís amb les persones i amb l’entorn, amb l’objectiu de crear valor compartit per a l’entitat i els seus grups d’interès.

El model de gestió de VidaCaixa té com a guia la integració dels aspectes socials, mediambientals i de govern corporatiu en les seves operacions de negoci i en la seva estratègia, en estreta col·laboració amb els seus grups d’interès, i amb els objectius d’identificar, prevenir i mitigar possibles impactes adversos..

Clients
VidaCaixa situa als clients en el centre de la seva activitat i, en conseqüència, treballa per a crear valor a llarg termini tant per a ells com per a l’entorn en el que opera.

Empleats
Els professionals de VidaCaixa son el seu principal actiu, i artífex de l’èxit de la sostenibilitat i l’eficàcia social i econòmica de l’organització. Les societats del Grup VidaCaixa afavoreixen el desenvolupament del seu potencial i talent i promouen la diversitat i la millora constant de la seva experiència.

Accionista
VidaCaixa és una societat 100% CaixaBank i les relacions amb el nostre accionista son una peça clau en el desenvolupament de la nostra activitat. Contribuïm a la seva missió i visió alineats amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social amb l’objectiu d’aportar valor al conjunt del Grup i, amb això, a les expectatives dels seus accionistes i inversors.

Analistes i reguladors
VidaCaixa assumeix els més elevats estàndards com a compromís d’excel·lència en la seva activitat. Per aquest motiu, va ser la primera asseguradora i gestora de pensions a Espanya en adherir-se als Principis d’Inversió Responsable de Nacions unides (PRI) i a la iniciativa de propietaris actius per aconseguir la neutralitat climàtica en 2050, Net Zero Asset Owner Alliance. Formem part de les principals aliances internacionals de sostenibilitat (com ara PSI o el Pacte Mundial) per promoure un creixement socioeconòmic responsable. Estem presents a les patronals d’assegurances i institucions d’inversió col·lectiva des d’on defensem les millors pràctiques i promovem l’ètica i la transparència com a base d’un model de bon govern.