[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Els nostres grups d'interès

El model de gestió de VidaCaixa té com a guia la definició de responsabilitat social corporativa feta per la Comissió Europea, en què les empreses són responsables del seu impacte en la societat. D’acord amb aquesta definició, les empreses han de comptar amb un procés d’integració dels aspectes socials, mediambientals, ètics i humans en les seves operacions de negoci i en la seva estratègia, en col·laboració estreta amb els seus grups d’interès i amb els objectius de maximitzar la creació de valor compartit i identificar, prevenir i mitigar possibles impactes adversos.

En aquest sentit, i d’acord amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social i basant-se en les pràctiques que caracteritzen el bon govern corporatiu, VidaCaixa mira de crear valor i de donar resposta a les persones i als col·lectius amb què es relaciona.

Clients

Empleats

Accionista

Societat

Medi ambient

Proveïdors