[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa - Valors

VidaCaixa estructura el seu compromís amb els seus diferents grups d'interès –clients, empleats, accionistes, societat i medi ambient– sobre la base dels seus valors corporatius: Qualitat, Confiança i Compromís Social. Els valors són les característiques intangibles de les marques, que les fan transcendir i generen una actitud positiva cap a elles. Són la referència bàsica que ens acompanya en qualsevol activitat, integrats en la nostra gestió com a companyia.

Qualitat

Pensem que la qualitat s’entén com la voluntat de servir els nostres clients, brindant-los un tracte excel·lent i oferint-los els productes i serveis més adequats a les seves necessitats

Confiança

La confiança és la suma d'honestedat, professionalitat i proximitat. La cultivem amb empatia, dialogant, sent propers i accessibles, i oferint un servei i una atenció de màxima qualitat. Més de cinc milions de clients confien en nosaltres. Un orgull i un repte que ens referma en els nostres principis d'actuació.

Compromís social

Més que un valor corporatiu, el compromís social és una herència genètica: és el nostre origen, la nostra essència fundacional. Acumulem més d'un segle d'experiència ajudant les persones a preparar la seva jubilació i protegir el seu benestar des que l'aleshores anomenada Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis va emetre la primera llibreta de pensions. Aquesta herència ens distingeix, ens uneix i ens fa únics. Subratlla la nostra manera d'entendre el negoci assegurador i bancari, i de voler contribuir al desenvolupament d'una societat més justa, amb igualtat d'oportunitats.