[F32] Codi Ètic

VidaCaixa aspira que la seva actuació es regeixi pels seus valors corporatius, pilars bàsics de la seva activitat: qualitat, confiança i compromís social. Per això, totes les persones que formen part de la companyia es comprometen a complir el Codi Ètic de VidaCaixa en les seves relacions professionals internes i en les externes amb els accionistes del Grup, clients, proveïdors i la societat en general.

VidaCaixa està compromesa a dur a terme la seva activitat d'acord amb les més altes exigències jurídiques i ètiques i amb òptims estàndards de conducta professional, tant en interès dels seus clients com en el de la comunitat i en el de tots els qui de diverses maneres es relacionen directament amb la companyia. Aquests principis d'actuació són: el compliment de les lleis i la normativa vigent a cada moment, el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social. 

[F34] Codi Ètic