[F13] Política de Responsabilitat Social Corporativa

[F32] Política de Responsabilidad Social Corporativa

VidaCaixa basa la seva gestió en una actuació responsable i en l'eficiència econòmica, amb una orientació al desenvolupament socioeconòmic de les persones i el territori. El nostre compromís d'actuació sostenible, orientat a aportar valor afegit a l'entitat i als seus grups d'interès, té en compte tota la cadena de valor de l'organització: des de l'origen dels fons i els recursos fins a la seva aplicació i inversió.

La Política de Responsabilitat Social Corporativa de VidaCaixa s'emmarca en l'àmbit de la missió, visió i valors de la companyia i del Grup. A través seu, VidaCaixa assumeix com a directrius per a la gestió i el desenvolupament de la seva activitat:

  • L'actuació íntegra, responsable i sostenible.
  • L'eficiència econòmica.
  • L'adopció d'una perspectiva a llarg termini en la presa de decisions.
  • La innovació permanent, que contribueixi en la mesura del possible al desenvolupament sostenible de les comunitats.

 

[F34] Política de Responsabilitat Social Corporativa