VidacaixaCorporativoPrestaciones

1. Quina és la teva situació?

Si vols rescatar els teus estalvis perquè es troba en situació d'atur, vols gestionar el venciment d'una assegurança d'estalvi o rescatar part o la totalitat del capital acumulat en assegurances d'estalvi o EPSV

1

Informació sobre productes

Pots indicar-nos quins productes tens amb VidaCaixa?

T'han inclòs en un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o en un procediment d'acomiadament col·lectiu?

Si no estàs segur pots deixar-ho en blanc

2

Informació sobre l'assegurat

Té l'assegurat/beneficiari/particip alguna relació amb els EUA? Naixement, nacionalitat, domicili, telèfon o compte bancari en aquest país

Es realitzará el tràmit en nom d'una altra persona?

Aquesta informació s'utilitzará únicament per a guiar-te en el tràmit, no s'utilitzarà amb altres fins.