Menú de navegació

[F13] Identitat corporativa

[F32][Sala de premsa] Identitat corporativa

VidaCaixa és l'entitat líder en el negoci de previsió social complementària a Espanya, amb més de 3 milions de clients. La companyia està integrada al Grup CaixaBank, i ofereix un ampli catàleg de productes d'assegurament i de previsió social, tot centrant el seu negoci en els rams de Vida risc, Vida estalvi i Plans de Pensions.

VidaCaixa dirigeix la seva activitat a tot tipus de clients: particulars, pimes i autònoms, grans empreses i institucions, així com als clients de banca personal i privada de CaixaBank.

Per fer-ho, desenvolupa una estratègia comercial bancasseguradora, a través de la xarxa d'oficines de CaixaBank, que es complementa amb múltiples canals presencials –gestors comercials d'AgenCaixa, mediadors i consultors de VidaCaixa Previsió Social– i canals directes.

[F34] Identitat corporativa - Imatges

Descarregar imatges

[F34] Identitat corporativa - Logotips

Descarregar logotip