Menú de navegació

Menú de navegació

[F13] Sostenibilidad - Compromiso con la sostenibilidad - Nuestro modelo

[F32] Sostenibilidad - Compromiso con la sostenibilidad - Nuestro modelo

VidaCaixa, conscient del seu lideratge en el sector, està compromesa i aposta per una transició sostenible. El nostre model no sols es centra en la gestió de les inversions amb criteris ASG, sinó que estén el compromís de VidaCaixa amb la sostenibilitat a totes les àrees de l'organització.

Pla de sostenibilitat 2022-2024

VidaCaixa ha elaborat el seu primer Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024 amb l'objectiu d'avançar en aspectes vinculats a la gestió dels temes ambientals, socials i de governança (*ASG).

Aquest pla està alineat amb els valors de la companyia, amb les expectatives dels grups d'interès i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS). Així mateix, VidaCaixa ha avançat en el procés d'identificació dels ODS, definició d'indicadors vinculats i difusió a nivell intern, amb l'objectiu de contribuir a l'Agenda 2030.

El Pla de Sostenibilitat de VidaCaixa està en línia amb el del Grupo CaixaBank i se centra en tres línies estratègiques, nou objectius estratègics i en tres palanques:

  • Promoure una cultura responsable, eix centrat en el dia a dia de la companyia (gestió d'empleats, etc.)
  • Impulsar la transició sostenible, a través del finançament d'una economia baixa en carboni.
  • Liderar l'impacte social positiu de la nostra activitat asseguradora, eix amb el focus a generar valor social a través dels productes.