Menú de navegació

[F13] Sostenibilidad - Inversion sostenible - Nuestro proceso de inversión

[F32]Sostenibilidad - inversión sostenible - Nuestro proceso de inversión

El compromís de VidaCaixa amb la inversió socialment responsable (ISR) és una prioritat i, en aquest sentit, la companyia acompanya a les empreses i particulars cap a una transició sostenible, oferint solucions ASG que cobreixen les seves necessitats de protecció i estalvi al llarg de tota la seva vida.

Amb l'objectiu de mantenir-se com a líder en matèria d’ISR, la companyia duu a terme una millora constant de la gestió ASG de les inversions, adequa les seves polítiques de gestió a la nova normativa sobre finances sostenibles a nivell europeu, alinea aquests esforços amb els compromisos globals, com l'Agenda 2030, i aposta per la transició de les carteres d'inversió cap a una economia baixa en carboni.

VidaCaixa compta amb un model de gestió de les inversions alineat amb els valors, polítiques i principis del Grup CaixaBank, que compleix el marc del Pla d'Acció de Finances Sostenibles de la Unió Europea, i integra les millors estratègies i pràctiques de gestió en sostenibilitat a nivell internacional.

Aquest model de gestió de les inversions, basat en criteris de rendibilitat econòmica i criteris ASG, ha permès a VidaCaixa obtenir en plans de pensions individuals rendibilitats superiors a la mitjana del mercat.