Menú de navegació

[F13] Sostenibilidad - Inversion sostenible - Sostenibilidad en nuestros productos

[F32] Sostenibilidad - Inversion sostenible - Sostenibilidad en nuestros productos

A VidaCaixa comptem amb la màxima qualificació en inversió sostenible de Nacions Unides, i som l’única entitat a Espanya que, com a asseguradora i gestora, obté un A +, la nota més alta que concedeixen els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI).

Un reconeixement a la gestió de l’estalvi dels nostres clients, que arriba després de més de 15 anys treballant en la inversió sostenible.

La valoració de tota la cartera de VidaCaixa (més de100.000 milions d’euros en recursos gestionats) amb la màxima puntuació que atorga PRI referma el fet que la totalitat de les assegurances de vida i plans de pensions individuals i col·lectius del Grup CaixaBank es regeixen per principis de sostenibilitat.

[F31][Video Informativo] Particulares - Inversion responsable Duplica 1 Duplica 4

El teu estalvi socialment responsable

Sabies que amb els teus estalvis pots contribuir a la lluita contra el canvi climàtic ia fomentar la igualtat de gènere? Invertir utilitzant els criteris ASG és una manera de contribuir a millorar socialment i mediambientalment el nostre planeta.

[F9] [Informacion producto] Particulares - Inversion responsable Duplica 1

Adquireix un pla de pensions responsable

Prova el nostre simulador de plans de pensions i troba el pla que millor s'adapti a tu.

Més informació

[F31][Video Informativo] Particulares - Inversion responsable Duplica 2

Com beneficia els nostres clients?

Quan inverteixes els diners en un pla de pensions de VidaCaixa, o en qualsevol altre producte de la companyia, el teu estalvi, a més de rendible, és sostenible. El nostre compromís és que els teus diners treballin en companyies transparents i justes: que respectin el medi ambient i que promoguin societats més igualitàries.

[F23][Productos] Particulars - Assegurances de vida Duplica 4

Sostenibilitat als nostres productes

Tota la informació relacionada amb la sostenibilitat en productes comercialitzats (plans de pensions, EPSV i assegurances).

Tota la informació relacionada amb la sostenibilitat dels plans de pensions de treball.

Tota la informació relacionada amb la sostenibilitat en els productes multi-opció comercialitzats.

Tota la informació relacionada amb la sostenibilitat en productes no comercialitzats (plans de pensions i assegurances).