Publicador de continguts

infoUtil 2-1 1

Quina documentació ha d’aportar el client si té una incapacitat temporal?

 1. Documentació que acrediti la situació d’incapacitat temporal particular:
  1. Informe mèdic que indiqui les causes i l’origen de la incapacitat.
  2. Comunicats de baixa mèdica com el que pots veure a continuació:
   Baixa mèdica
  3. Comunicats d'alta mèdica.

Addicionalment si el client té contractat un producte VidaCaixa Negocis i Empresa:

Incapacitat Temporal per Malaltia:

 1. Informe mèdic que indiqui causa de la baixa, data de diagnòstic i tractament

Incapacitat Temporal per Accident:

 1. Informe mèdic d'urgències o de primera assistència que indiqui diagnòstic de lesió, mecanisme de producció i tractament.

Incapacitat Temporal per Intervenció Quirúrgica:

 1. Informe mèdic de la Intervenció quirúrgica
 2. Informe mèdic amb data de diagnòstic de la patologia per la qual ha requerit la Intervenció Quirúrgica.

Incapacitat Temporal per Cervicàlgies, Dorsalgias, Lumbàlgies:

 1. Informe mèdic amb data de diagnòstic i tractament
 2. Informe de proves radiologies si existissin (Rx, RMN, TAC, EMG) .

En aquests  casos no és necessari el comunicat d’ alta mèdica perquè la prestació es calcula segons el següent barem

2. Documentació necessària per poder autoritzar el pagament de la prestació:

  1. Fotocòpia del NIF, NIE, passaport o document identificatiu del país d’origen.
  2. Documentació acreditativa de titularitat del compte de cobrament de la prestació.
  3. En cas de residir fora d’Espanya, es requereix un certificat fiscal emès per les autoritats competents per certificar la residència fiscal en un país diferent d’Espanya.
  4. Formulari FATCA, si té alguna vinculació amb els Estats Units d’Amèrica. Les persones físiques o jurídiques estatunidenques han d’emplenar el formulari W9, mentre que les persones físiques no estatunidenques (per renúncia a la nacionalitat o canvi de les circumstàncies de residència o domicili als EUA) han d’emplenar el model W8-BEN. A continuació es pot veure un exemple de tots dos formularis. description Formulari W8
   description Formulari W9

En tot cas, durant el procés de tramitació podria sol·licitar-se documentació addicional que podràs incloure en qualsevol moment en el Portal.