[F32] Certificaciones ISO


ISO - Organització internacional de normalització

L’Organització Internacional de Normalització o ISO, és l'organisme encarregat de promoure el desenvolupament de normes internacionals, tant de productes com de serveis, a través de l'estandardització de normes voluntàries que s'apliquen en les empreses per a la seva major eficiència i millora contínua dels seus processos.