¿Cómo dejar una parte de mis ahorros a mi familia? - Navegacion

¿Cómo dejar una parte de mis ahorros a mi familia?


Com deixar una part dels meus estalvis a la meva família?

ESTALVI PER A LA MEVA FAMÍLIA 

Si ets dels que es plantegen centenars d’escenaris possibles, si ets previsor i t’avances als imprevistos, si no vols deixar res a l’atzar i protegir els teus o si has decidit començar a millorar els teus hàbits, t’expliquem com pots deixar l’estalvi a la teva família per estar ben tranquil sabent que, passi el que passi, els teus familiars estaran protegits. 

L’estalvi pot servir per ajudar a casa teva en un futur i hi ha moltes fórmules: tant si ets titular d’un pla de pensions com si optes per una renda vitalícia t’expliquem com ho pots fer. 
 

Com es pot heretar un pla de pensions?

Quan ja no hi siguis, els teus familiars podran ser hereus del teu pla de pensions perquè en cas de mort podràs incloure dos tipus de beneficiaris: 

 • Específicament nomenats: El titular concreta qui ha d’heretar el pla de pensions i en determina la proporció si s’estima necessari. També tenen validesa els noms que figuren al testament.
 • No nomenats: El reglament del pla de pensions mateix pot determinar qui són els beneficiaris, que habitualment coincideixen amb la figura de l’hereu legal (fills, cònjuge). En cas d’incongruències entre el/els beneficiari/s del pla de pensions i del testament preval el document amb la data més propera.

 

Com es pot heretar una renda vitalícia?

La renda vitalícia es pot heretar de diverses maneres; d’una banda tens la possibilitat de contractar dos titulars i en aquest cas, la renda mensual s’abonarà mentre en visqui un i es considera que la renda es divideix en un 50% per a cadascun, aplicant-se a cada titular la retenció que correspongui . També pots designar un hereu en cas de mort, cosa que ha de quedar reflectida al contracte. En aquest cas hi ha dues modalitats, o per pagament únic de tot el capital, normalment un percentatge de la prima aportada, o bé mitjançant una renda o percentatge d’aquesta.

 

Com afecta a nivell fiscal heretar un pla de pensions o una renda vitalícia?

A nivell fiscal, quan s’hereta un pla de pensions, el beneficiari tributa a l’IRPF la quantitat heretada com a rendiments del treball. És a dir, si es decideix cobrar-ho tot es podrà pujar la nostra base imposable fins a haver d’aplicar el tipus marginal màxim del 45% (pot arribar al 48% segons la comunitat autònoma on es visqui). En aquest cas, no es tributa per l’impost sobre successions i donacions.

Si es tracta d’una renda vitalícia, en cas de mort d’un dels titulars, l’altre titular haurà de tributar a l’impost sobre successions i donacions, i continuarà cobrant la totalitat de la renda sense que se n’apliqui retenció a una meitat. El capital de mort dels titulars, si s’ha contractat, s’abona als beneficiaris un cop ha mort l’últim dels titulars.
 

 

Guía para tramitar una herencia

Guia per tramitar una herència

En aquesta guia et detallem pas a pas com gestionar els nostres productes i serveis en la tramitació d'una herencia.[TEXTO SEO]- PREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTES FREQÜENTS


Publicador de continguts


 • Quant es cobra per renda vitalícia?

  • Aquest percentatge depèn de l’edat del titular en el moment de contractar la renda, serà constant durant tot el període de percepció: 24% de la renda si està entre 60 i 65 anys; el 20% per als que estiguin entre 66 i 69 anys; el 8% de la renda amb 70 anys o més.
 • Quants anys dura la renda vitalícia?

  • La renda vitalícia acaba quan mor el titular o quan moren els beneficiaris amb dret a obtenir la renda vitalícia.
 • Què és la renda vitalícia en pensions?

  • Una renda vitalícia és el contracte pel qual l’asseguradora, a canvi de rebre els recursos acumulats al compte individual, s’obliga a pagar periòdicament una pensió durant la vida del pensionat.
 • Com es calcula la renda vitalícia d’un pla de pensions?

  • Una renda vitalícia es tributa per un percentatge de rendiments que dependrà de l’edat del titular.