[F12] [Particulares - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

[F28][Cita - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

L'estalvi acumulat durant anys pot servir per a proporcionar una tranquil·litat econòmica familiar més gran. Hi ha fórmules perquè puguis deixar part dels estalvis a la teva família, tant si ets titular d'un pla de pensions com si optes per una renda vitalícia.

[F17] Navegacion - Seguros de vida familiar

[F29][Respuesta Informativa - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

Com es pot heretar un pla de pensions?

En cas de defunció, els fons d'un pla de pensions poden ser rescatats pels hereus. Hi ha dos tipus de beneficiaris:

  • Nomenats específicament: El titular concreta qui ha d'heretar el pla de pensions i també en determina la proporció si es considera necessari. També tenen validesa els noms que figuren en el Testament.
  • No nomenats: El reglament del mateix pla de pensions pot determinar qui en són els beneficiaris, que habitualment coincideixen amb la figura de l'hereu legal (fills, cònjuge). En cas d'incongruències entre el/s beneficiari/s del pla de pensions i del testament, preval el document amb la data més pròxima.

[F31][Video Informativo - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

Com es pot heretar una renda vitalícia?

La renda vitalícia es pot heretar de diverses maneres. D'una banda, hi ha la possibilitat de contractació de dos titulars. En aquest cas, la renda mensual s'abonarà mentre visqui un d'ells i es considera que la renda es divideix en un 50% per a cadascun, aplicant a cada titular la retenció que correspongui. També és possible designar un hereu en cas de defunció, fet que s'ha de reflectir en el contracte. En aquest cas hi ha dues modalitats: Pagament únic de tot el capital, normalment un percentatge de la prima aportada i Renda o percentatge d'aquesta.

[F29][Respuesta Informativa - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com afecta fiscalment heretar un pla de pensions o una renda vitalícia?

Com afecta fiscalment heretar un pla de pensions o una renda vitalícia?

  • Pla de pensions: El beneficiari tributa pel que ha heretat d'un pla de pensions en l'IRPF com a rendiments del treball. És a dir, si s'opta pel cobrament total, la base imposable es pot apujar fins a haver d'aplicar el tipus marginal màxim del 45% (pot arribar al 48% segons la comunitat autònoma en què residim). En aquest cas no es tributa per l'Impost sobre Successions i Donacions.
  • Renda vitalícia: En cas de defunció d'un dels titulars, l'altre titular ha de tributar en l'Impost sobre Successions i Donacions, i seguirà cobrant la totalitat de la renda sense que s'apliqui retenció a la meitat de la renda. El capital de defunció dels titulars, si s'ha contractat, s'abona als beneficiaris un cop ha mort l'últim dels titulars.

[F23][Productos - Pregunta Solucion] Vull gaudir de la meva jubilació - Com puc deixar una part dels estalvis a la meva família?

Productes recomanats

És una gamma de plans orientats a la gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de jubilació.

És una gamma de plans en la qual es combina la renda fixa amb la renda variable per oferir-te la millor combinació rendibilitat-risc.

És una gamma en la qual s'inverteix en plans amb vinculació a borsa per aprofitar el potencial de rendibilitat quan encara falten molts anys perquè et jubilis.

És una gamma de plans en la qual s'inverteix en mercats monetaris i en renda fixa per recollir beneficis quan falten pocs anys perquè et jubilis.

A més de complementar els teus ingressos, els teus beneficiaris disposaran del 100% del capital que s'hagi aportat, més un 1% extra fins a un màxim de 500 euros en cas de defunció.

Inclou una aportació extra als teus ingressos més elevada que en la modalitat anterior. El seu rendiment està subjecte al pagament dels interessos de l'emissor de deute.

Aconsegueix un extra més gran per als teus ingressos que en les dues modalitats anteriors amb una cartera que inverteix en renda fixa i renda variable i que evoluciona amb els anys per obtenir més rendibilitat. Els beneficiaris no disposaran del capital fix en aquesta modalitat en cas de defunció.

L'import de la renda mensual és més alt en aquesta modalitat perquè el capital per defunció decreix amb els anys.

Major renda mensual perquè també decreix el capital per defunció amb els anys i perquè va lligat al valor de les carteres. Inverteix majoritàriament en renda fixa i evoluciona amb els anys per obtenir més rendibilitat.

S'obté la renda mensual més gran de totes les modalitats, però es renuncia al capital de defunció i al rescat de l'estalvi.

Publicador de continguts

Preguntes freqüents

És un document que conté les condicions de l’assegurança. Està constituït, de manera inseparable, per les condicions generals, les particulars i, si escau, les especials i/o els butlletins d’adhesió, així com pels suplements que modifiquin o complementin els anteriors.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

És un contracte que et permet assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades en cas de defunció (o invalidesa si s’ha contractat la garantia).

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Un pla de pensions és un producte que permet estalviar còmodament, per tal de poder disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’incapacitat, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris. A més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Una assegurança de vida és una manera immediata, fàcil i assequible de garantir una seguretat econòmica en el futur a persones properes a nosaltres que depenen econòmicament dels nostres ingressos.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

Per facilitar la designació de beneficiaris en cas de defunció, en el moment de la contractació et facilitarem un full on podràs indicar-los. Aquesta designació podrà ser modificada tantes vegades com vulguis.

Més información aquí.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (1 Vot)

[F8][Destacado] Tot sobre la jubilació

VidaCaixa Form

[F11] Per què VidaCaixa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació