Tot sobre la jubilació a Espanya

En la jubilació esperem tranquil·litat i seguretat. Perquè sigui així és important planificar el futur des del present. Aquí hi trobaràs totes les respostes als principals dubtes sobre la jubilació.

Què cobraré quan em jubili?

L'envelliment general de la població planteja reptes a la majoria d'economies avançades. Davant aquesta situació, el sistema ha introduït ajustaments com ara el retard progressiu en l'edat de jubilació de 65 anys a 67. La Comissió Europea estima que és probable que es produeixin nous ajustaments, ara sobre la taxa de substitució, és a dir, en la quantia de la pensió pública que es cobra en relació amb l'últim salari. Aquesta ràtio a Espanya se situa al voltant de 75%, una xifra elevada en relació amb altres països europeus. Concretament, s'estima que aquesta taxa continuarà baixant fins a situar-se en el 40% a llarg termini. Això voldria dir que en jubilar-nos perdríem el 60% del nostre poder adquisitiu. Per aquest motiu com més va és més important planificar econòmicament la nostra jubilació.

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?

Des de l'any 2013 l'edat de jubilació augmenta any rere any fins a arribar a 67 anys el 2027. Per poder cobrar el 100% de la pensió cal haver cotitzat més de 35 anys, una xifra que augmentarà fins a 38 anys i mig el 2027.

Com et pots jubilar anticipadament?

Si ens volem jubilar anticipadament cal que hàgim cotitzat un mínim de 30 anys a la Seguretat Social. Hi ha diverses modalitats: la jubilació anticipada voluntària (63 anys i 35 de cotització, abans 30), la jubilació anticipada forçosa (avui 61 anys i 33 de cotització), l'ordinària, que el 2027 serà de 67 anys, la prejubilació a 61, la jubilació especial a 64, etc. Avançar la jubilació, en qualsevol dels casos, comporta una penalització en la quantia de la pensió.

Jubilació parcial o jubilació flexible?

La jubilació flexible és per als pensionistes que ja s'han jubilat completament i que decideixen tornar a la vida activa. La jubilació parcial s'adreça als ciutadans que encara no s'han jubilat, que volen cobrar una pensió i que continuaran treballant.

Com pots complementar la jubilació?

En l'estalvi, com més aviat comencem millor. Així disposem de més temps i l'esforç d'estalvi és més petit. I, a més, la constància té premi. Per petita que sigui la quantitat estalviada, tenir un hàbit d'estalvi i disposar de temps per deixar-lo créixer és la clau per assolir el nostre objectiu en jubilar-nos.

Les simulacions són casos hipotètics que inclouen una rendibilitat mitjana estimada de 3,4% en un pla de pensions i en què les aportacions mensuals són creixents (2% anual). L'estalvi final es calcula tenint en compte que s'arriba a la jubilació a 67 anys.

Renda vitalícia

La renda vitalícia és un ingrés mensual que es rebrà tota la vida amb l'objectiu de cobrir una caiguda d'ingressos o quan ens jubilem. En el cas de rescatar el PIES en forma de renda vitalícia, els rendiments queden exempts de tributació.

Preguntes freqüents

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (22 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (52 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (44 Vots)

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (18 Vots)

Aportació anual màxima:

L’aportació anual màxima que pots fer és de 8.000 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades Mutualitats de Previsió Social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent-hi a més les contribucions empresarials.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (10 Vots)

Blog

Temes que et poden interessar

Selecciona el tema que t'interessa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació