[F12] Particulars - Tot sobre la jubilació

Tot sobre la jubilació a Espanya

[F28][Cita - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació

En la jubilació esperem tranquil·litat i seguretat. Perquè sigui així és important planificar el futur des del present. Aquí hi trobaràs totes les respostes als principals dubtes sobre la jubilació.

[F17] Navegacion - Seguros de vida familiar

[F31][Video Informativo - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Què cobraré quan em jubili?

Què cobraré quan em jubili?

L'envelliment general de la població planteja reptes a la majoria d'economies avançades. Davant aquesta situació, el sistema ha introduït ajustaments com ara el retard progressiu en l'edat de jubilació de 65 anys a 67. La Comissió Europea estima que és probable que es produeixin nous ajustaments, ara sobre la taxa de substitució, és a dir, en la quantia de la pensió pública que es cobra en relació amb l'últim salari. Aquesta ràtio a Espanya se situa al voltant de 75%, una xifra elevada en relació amb altres països europeus. Concretament, s'estima que aquesta taxa continuarà baixant fins a situar-se en el 40% a llarg termini. Això voldria dir que en jubilar-nos perdríem el 60% del nostre poder adquisitiu. Per aquest motiu com més va és més important planificar econòmicament la nostra jubilació.

[F31][Video Informativo - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?

Des de l'any 2013 l'edat de jubilació augmenta any rere any fins a arribar a 67 anys el 2027. Per poder cobrar el 100% de la pensió cal haver cotitzat més de 35 anys, una xifra que augmentarà fins a 38 anys i mig el 2027.

[F29][Respuesta Informativa - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Com et pots jubilar anticipadament?

Com et pots jubilar anticipadament?

Si ens volem jubilar anticipadament cal que hàgim cotitzat un mínim de 30 anys a la Seguretat Social. Hi ha diverses modalitats: la jubilació anticipada voluntària (63 anys i 35 de cotització, abans 30), la jubilació anticipada forçosa (avui 61 anys i 33 de cotització), l'ordinària, que el 2027 serà de 67 anys, la prejubilació a 61, la jubilació especial a 64, etc. Avançar la jubilació, en qualsevol dels casos, comporta una penalització en la quantia de la pensió.

[F29][Respuesta Informativa - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Jubilació parcial o jubilació flexible?

Jubilació parcial o jubilació flexible?

La jubilació flexible és per als pensionistes que ja s'han jubilat completament i que decideixen tornar a la vida activa. La jubilació parcial s'adreça als ciutadans que encara no s'han jubilat, que volen cobrar una pensió i que continuaran treballant.

[F29][Respuesta Informativa - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Com pots complementar la jubilació?

Com pots complementar la jubilació?

En l'estalvi, com més aviat comencem millor. Així disposem de més temps i l'esforç d'estalvi és més petit. I, a més, la constància té premi. Per petita que sigui la quantitat estalviada, tenir un hàbit d'estalvi i disposar de temps per deixar-lo créixer és la clau per assolir el nostre objectiu en jubilar-nos.

Les simulacions són casos hipotètics que inclouen una rendibilitat mitjana estimada de 3,4% en un pla de pensions i en què les aportacions mensuals són creixents (2% anual). L'estalvi final es calcula tenint en compte que s'arriba a la jubilació a 67 anys.

[F31][Video Informativo - Pregunta Solucion] Tot sobre la jubilació - Renda vitalícia

Renda vitalícia

La renda vitalícia és un ingrés mensual que es rebrà tota la vida amb l'objectiu de cobrir una caiguda d'ingressos o quan ens jubilem. En el cas de rescatar el PIES en forma de renda vitalícia, els rendiments queden exempts de tributació.

Publicador de continguts

Publicador de continguts no està disponible temporalment.

[F8][Destacado] Tot sobre la jubilació

VidaCaixa Form

[F11] Per què VidaCaixa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació