[F13] Plans de previsió social per a residents al País Basc

[F32][Empreses] Plans de pensions - Plans de previsió social per a residents al País Basc

Empresas-planes+de+pensiones_escalada
Per als residents al País Basc

VidaCaixa SAU d’Assegurances i Reassegurances, ofereix als residents del País Basc aquest producte d’estalvi a llarg termini totalment flexible i que té un tractament fiscal excel·lent.

El seu funcionament és supervisat pel departament del Govern Basc competent en matèria d'entitats de previsió social voluntària

La normativa estableix, igualment, un règim d’informació als socis i als beneficiaris, mitjançant el qual se’ls informa, entre altres aspectes, del valor dels drets econòmics, de la rendibilitat generada i de qualsevol modificació que pugui afectar el pla.

En un pla de previsió (EPSV) l'entitat promotora el soci protector serà l'empresa o les empreses que promou/n el pla de previsió i l'entitat dipositària, en el nostre cas, Cecabank, S.A.

Avantatges del pla de previsió d’ocupació

  • Diverses modalitats:
    • Pla de previsió d’ocupació: es dissenya un pla nou a mida, d’acord amb els requeriments del compromís.
    • Pla de previsió d’ocupació de promoció conjunta amb disseny estandarditzat.
  • Hi ha mecanismes d’informació permanent, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, a disposició del client:
    • Vies d’informació d’accés fàcil: internet, caixers electrònics de ”la Caixa”.
  • Assessorament personalitzat i assignació d’un gestor del compte.
  • Aportacions voluntàries en cas que el pla ho prevegi, per optimitzar la rendibilitat financerofiscal.

Cobertures del pla de previsió d’ocupació

Les que s'estableixin al reglament de prestacions que instrumenta el pla de previsió social d'ocupació, podent ser prestacions vinculades a la jubilació, incapacitat permanent o invalidesa per a la feina, mort, dependència, atur de llarga durada i malaltia greu.

> Solucions adaptades

[F14] Accés a Portal de Col·lectius

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

[F8][Destacado] GEROCAIXA Pyme, EPSV de Empleo - Información de los planes de previsión social (general con imagen de empleo)

[F16] Contacta amb nosaltres - Empreses

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

911501741 / 930141051

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic