[F12] Particulars - Plans de pensions

L'estalvi per a la jubilació és actualment imprescindible. A VidaCaixa disposem d'una àmplia varietat de plans de pensions que s'adapten a la teva edat i al teu perfil inversor. Una alternativa d'inversió segura i fiable que, a més, inclou importants avantatges fiscals en la declaració de la Renda.

Si ets del País Basc consulta les especificitats dels Plans de previsió social per a residents al País Basc.

[F18] Beneficis - Plans de pensions

Beneficis

Periodicitat d'aportació flexible

Podràs decidir la periodicitat que més et convingui: mensual, trimestral, semestral o anual.

Avantatges fiscals

Els plans de pensions són l'únic producte financer que desgrava en la declaració de la renda.

Contractació de diversos plans a la vegada

Podràs combinar diversos plans de pensions i aportar fins a un màxim de 1.500 €/any.

Traspàs de capital d'una entitat a una altra

Podràs dur a terme mobilitzacions des d'una altra entitat al pla que millor s'adapti al teu perfil inversor.

[F19][Modalidades] Plans de pensions

Productes

Modalitat
Edat
Risc

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

Descripció
Edat

Totes

Risc

5

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

És una gamma de plans orientats a la gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de jubilació.

Edat

+50

Risc

5

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

És una gamma de plans en la qual es combina la renda fixa amb la renda variable per oferir-te la millor combinació rendibilitat-risc.

Edat

-50

Risc

6

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

És una gamma en la qual s'inverteix en plans amb vinculació a borsa per aprofitar el potencial de rendibilitat quan encara falten molts anys perquè et jubilis.

Edat

+60

Risc

3

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

És una gamma de plans en la qual s'inverteix en mercats monetaris i en renda fixa per recollir beneficis quan falten pocs anys perquè et jubilis.

El nivell de risc dels plans, en una escala d'1 a 7, varia de 2 a 6.

1
2
3
4
5
6
7

Potencialment menys rendiment

Menys risc

Potencialment més rendiment

Més risc

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable al catàleg.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o casos excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels casos excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.