[F13] Pla de previsió social empresarial

[F32][Empreses] Plans de pensions - Pla de previsió social empresarial

Empresas-planes+de+pensiones_escalada

VidaCaixa ofereix a través del seu Pla de Previsió Social Empresarial un producte de fàcil contractació i gestió amb què exterioritzar els compromisos per pensions de l'empresa amb els treballadors i amb què ambdós obtenen múltiples avantatges.

Es tracta d'una assegurança de rendibilitat assegurada que ofereix un tipus d'interès garantit en cobrar la prestació.

Avantatges

 • És un producte senzill i de fàcil implantació
 • Aporta tranquil·litat perquè elimina la possibilitat de pèrdues en cobrar les prestacions
 • Té un tipus d'interès garantit
 • Ofereix la millor rendibilitat possible
 • Optimitza la rendibilitat fiscal de l'estalvi

[F32][Empreses] Plans de pensions - Pla de previsió social empresarial - Què li ofereix?

Què li ofereix el Pla de Previsió Social Empresarial?

 • Solucions adaptades a cada client

  Encara que la cobertura principal és la jubilació, es poden contractar altres contingències com:

  • Incapacitat laboral total i permanent per la professió habitual de l'assegurat.
  • Incapacitat laboral absoluta i permanent per qualsevol tipus de treball.
  • Gran invalidesa.
  • Defunció.

  El Pla de Previsió Social Empresarial admet diferents modalitats pel cobrament de les prestacions a la data de venciment:

  • Renda Vitalícia o temporal.
  • Capital.
  • Una combinació d'ambdues.
 • Tranquil·litat en veure créixer els estalvis

  Ofereix un tipus d'interès garantit per les aportacions i, per tant, garanteix sempre i sense risc el creixement dels estalvis dels assegurats fins a la data de jubilació. S'eliminen les incerteses dels mercats, tant en renda variable com en fixa, en cobrar les prestacions

  Així, els empleats tindran la tranquil·litat de saber en tot moment els capitals i/o rendes que obtindran en jubilar-se.

 • Política d'inversió professional

  Aquest producte proporciona una doble garantia que resideix tant en la solvència de l'asseguradora com en la qualitat dels actius de les inversions.

  Presenta diferents modalitats d'interès:

  • Tipus d'interès mínim garantit més una participació en beneficis en funció dels rendiments de les inversions.
  • Tipus d'interès superior garantit que aprofita els tipus de mercat a llarg termini.
 • Menor cost, major rendibilitat

  A diferència d'altres productes de previsió empresarial, el Pla de Previsió Social Empresarial (PPSE) és de gestió simplificada i d'implantació ràpida i senzilla.

  • Elimina els tràmits administratius i burocràtics (no requereix informes ni auditories actuarials, ni tampoc comptes anuals), així com reunions periòdiques de seguiment d'inversions o sobre l'evolució del pla.
  • La gestió professionalitzada de l'asseguradora comporta unes despeses fixes menors.
 • Seguretat completa

  Les aportacions de l'empresa a favor dels treballadors són irrevocables, passen a formar part del patrimoni del treballador i, per tant, no poden ser objecte de rescat per part de l'empresa.

  Els Plans de Previsió Social Empresarial queden sota la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, d'acord amb el que està establert a la vigent legislació (RD 1/2002).

 • Fiscalitat favorable
  • Per l'empleat:

   Tal i com succeeix amb els Plans de Pensions, les aportacions són 100% deduïbles de la Base Imposable de l'IRPF. Les prestacions derivades de la defunció de l'assegurat tributaran com a rendiment de treball.

  • Per l'empresa:

   Les aportacions que realitzi l'empresa als seus treballadors no cotitzen a la Seguretat Social, queden exemptes de retenció d'IRPF i tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble.

 • Transparència i informació periòdica

  A través d'e-Gestión, l'empresa podrà consultar i gestionar el contracte a través d'Internet, i disposar d'informació actualitzada sobre les aportacions i la situació de la pòlissa.

  A més, s'informarà periòdicament a l'empresa i als seus empleats de l'evolució del seu pla: aportacions, prestacions garantides i altres característiques de l'assegurança.

[F14] Accés a Portal de Col·lectius

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

[F16] Contacta amb nosaltres - Empreses

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

911501741 / 930141051

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic