Assegurances d'estalvi i inversió

Les assegurances d'estalvi permeten generar un capital per al futur de manera còmoda i sistemàtica i permeten cobrar una renda de manera immediata. El risc d'aquesta eina d'estalvi és reduït i té importants avantatges fiscals. Hi ha diferents modalitats: productes de rendibilitat garantida, d’inversió en borsa i renda vitalícia.

Beneficis

Interessos

En el cas d'optar per un pla individual d'estalvi sistemàtic (PIES), l'interès està garantit. Si es tracta d'una assegurança individual d'estalvi a llarg termini (AIELT), els interessos que genera el producte generen més interessos.

Renda vitalícia

Pots transformar el teu estalvi en una renda vitalícia (un ingrés mensual per a tota la vida), que pot servir per complementar la pensió o per si els ingressos baixen. Quan es rescata, tots els seus rendiments estan exempts d'impostos.

Recuperar l'estalvi

Amb una assegurança d'estalvi pots recuperar els teus diners quan vulguis. Si ho fas un cop hagin transcorregut cinc anys et podràs beneficiar d'un tractament fiscal avantatjós.

Avantatges fiscals

Les assegurances d'estalvi destaquen pels seus interessants avantatges fiscals. Una AIELT, per exemple, està exempta de tributació si es rescata passats cinc anys o no se superen els 5.000 euros anuals per persona.

Productes

Compte Caixafutur_PIES

Rendibilitat garantida

Estalvia sense esforç a partir de 50 euros al mes amb aquesta assegurança d'estalvi i disposa dels teus diners sempre que vulguis sense penalització. La rendibilitat del teu capital està sempre garantida.

Compte Caixafutur_AIELT

Rendibilitat garantida

A partir d'aportacions de 50 euros al mes pots generar un capital de manera segura per al teu futur. Una assegurança d'estalvi amb la qual pots recuperar els teus diners sempre que vulguis. Transcorreguts cinc anys, els rendiments estan exempts de tributació.

Pla Futur Flexible-PIES

Inversió en borsa

Es tracta d'una assegurança d'estalvi, amb interessants avantatges fiscals, que genera de manera senzilla i flexible un capital per al futur. La inversió es pot dur a terme en diverses carteres en funció del perfil de l'estalviador, el qual sempre podrà disposar dels seus diners quan ho necessiti. Producte contractable només a les oficines de CaixaBank.

Renda vitalícia

Renda vitalícia

Una modalitat de l'assegurança d'estalvi que converteix el teu estalvi en una renda mensual per a tota la vida, i que podràs contractar per a un o dos titulars si ho necessites.

Preguntes freqüents

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (21 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (23 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (33 Vots)

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (10 Vots)

Aportació anual màxima:

L’aportació anual màxima que pots fer és de 8.000 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades Mutualitats de Previsió Social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent-hi a més les contribucions empresarials.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (6 Vots)

Blog

Temes que et poden interessar

Selecciona el tema que t'interessa

Articles relacionats que et poden interessar: Tots els temes

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació