[F32] Canal de denuncias


Canal de denúncies

El Canal de Denúncies és un mitjà de comunicació que posem a la teva disposició per facilitar la comunicació confidencial i àgil d'irregularitats que puguis advertir en el desenvolupament de la teva activitat professional i que puguin suposar infraccions, incloent aquells supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius. Aquest Canal és essencial pel compliment del Codi Ètic en general i de la normativa interna en particular i, per tant, és part activa en la millora contínua de VidaCaixa.

Accedeix al canal de denúncies: https://silkpro.service-now.com/canal_denuncias

Pots interposar la teva denúncia de manera anònima.

Aquest Canal disposa d'una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat i reserva de la identitat del denunciant, l'anonimat amb l'establiment dels mitjans informàtics oportuns per a garantir l'esborrat automàtic dels accessos al mateix Canal de Denúncies i al codi d'empresa, o la prohibició de represàlies.

El Canal és gestionat per Compliment Normatiu, si bé una part del procés de gestió, la recepció i anàlisi de pre-admissibilitat, es realitza per experts externs, la qual cosa reforça la independència, l'objectivitat i el respecte a les garanties que ofereix el Canal.

Recorda que pots accedir al Canal de Denúncies les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, i des d'un dispositiu corporatiu o des d'un personal. A més, la plataforma del Canal et permet la presentació de denúncies en castellà, català, anglès i portuguès.

VidaCaixa agraeix que utilitzis aquest Canal, ja que amb això demostres el teu compromís amb els nostres valors i principis ètics, amb el que es genera la confiança necessària per a operar en el mercat. ‘Aquesta confiança només pot existir si la integritat està fora de tot dubte.’


Si vols accedir al canal de consultes, fes clic aquí.