[F32] Canal de consultas


Canal de consultes

El Canal de Consultes és un mitjà de comunicació que posem a la teva disposició per formular dubtes concrets suscitats per l'aplicació o interpretació del Codi Ètic i Principis d'Actuació i de la resta de les normes de conducta de VidaCaixa. Aquest Canal és essencial pel compliment d'aquesta normativa i, per tant, és part activa en la millora contínua de VidaCaixa.

Accedeix al canal de consultes: https://silkpro.service-now.com/canal_consultas

Aquest Canal disposa d'una sèrie de garanties, entre les quals cal destacar la confidencialitat en tot el procés de gestió o l'establiment dels mitjans informàtics oportuns per a garantir l'esborrat automàtic dels accessos al mateix Canal de Consultes. Les consultes són nominatives, no poden ser anònimes.

VidaCaixa agraeix que utilitzis aquest Canal, ja que amb això demostres el teu compromís amb els nostres valors i principis ètics, amb el que es genera la confiança necessària per operar en el mercat. ”Aquesta confiança només pot existir si la integritat està fora de tot dubte”.

Si vols accedir al canal de denuncies, fes clic aquí.