[F12] Sostenibilidad - Banner secundario

Sostenibilitat

Agafar impuls en el camí cap a la sostenibilitat

[F32] Sostenibilidad - Nuestro modelo


El nostre model

 

A VidaCaixa transitem el camí de la sostenibilitat i agafem impuls conscients del nostre lideratge al sector, per això el nostre model no només se centra en la gestió de les inversions amb criteris ASG, sinó que estén el compromís de VidaCaixa amb la sostenibilitat a totes les àrees de l’organització.

 

Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024

 

Hem elaborat el nostre primer Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024 amb l’objectiu d’avançar en aspectes vinculats a la gestió dels temes ambientals, socials i de governança (ASG). Un pla que està alineat amb els valors de la companyia, amb les expectatives dels grups d’interès i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). VidaCaixa treballa per identificar Objectius per al Desenvolupament Sostenible amb indicadors i difusió interna per contribuir a l’Agenda 2030.

 

A més, el nostre Pla de Sostenibilitat està en línia amb el del Grup CaixaBank i pivota sobre els eixos i palanques estratègiques següents:

[F18] Sostenibilidad - Beneficios

Eixos estratègics

Promoure una cultura responsable

Suposa un eix centrat en el dia a dia de la companyia i està alineat amb els seus valors

Impulsar la transició sostenible

amb el finançament d’una economia baixa en carboni i productes que promoguin les emissions baixes.

Liderar l’impacte social positiu de la nostra activitat

amb el focus posat a generar valor social a través dels productes i promoure un servei sostenible i de qualitat.

[F18] Sostenibilidad - Beneficios Duplicado 1

Palanques transversals

Escolta activa, diàleg i compromís intern i extern

com una de les palanques clau per impulsar cadascuna de les nostres accions com a companyia, així com qualsevol dels nostres productes.

Govern robust de les dades i metodologies de mesura

per tenir oportunitats de millora a partir de l’anàlisi dels procediments i per tenir capacitat d’innovació.

Accions de comunicació interna i externa

com a pilar de confiança i transparència per a la difusió del nostre compromís social i de la nostra tasca.

[F8] Sostenibilidad - Políticas de sostenibilidad

Polítiques de sostenibilitat

El compliment dels més alts estàndards en la integració dels factors ambientals, socials i de governança (ASG) requereix un esforç de l’empresa per alinear-se amb les millors pràctiques, el compliment estricte de la legislació vigent, la màxima implicació dels Òrgans de Govern i de la Direcció, així com la creació de marcs de control intern.

 

Per reforçar la gestió responsable, a VidaCaixa tenim un marc normatiu ampli en matèria de sostenibilitat.[Texto SEO] Sostenibilidad - Principales pactos y adhesionesPrincipals pactes i adhesions

La política de pactes i adhesions constitueix un pas més de la nostra estratègia d’integrar la responsabilitat social com a eix vertebrador de totes les nostres accions i activitats.

Actualment, VidaCaixa subscriu els Principis d’Inversió Responsable (PRI), forma part de l’aliança empresarial per a la vacunació infantil GAVI Alliance i té la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (EFR). A més, està compromesa amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, amb els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances que també promou l’ONU, i amb la Net Zero Asset Owner Alliance.


Publicador de continguts


 • Net Zero Asset Owner Alliance

  • Els inversors institucionals més grans del món s’han compromès, a través de la Net Zero Asset Owner Alliance, a una transició de les carteres cap a un nivell d’emissions de gasos d’efecte hivernacle “Net Zero” el 2050 per complir els objectius de l’Acord de París sobre el canvi climàtic.

   A VidaCaixa ens anticipem i ens adherim a la iniciativa, demostrant el nostre compromís global amb la sostenibilitat i impuls d’una economia baixa en carboni. I d’aquesta manera, des de VidaCaixa hem fet un pas endavant per fixar per primera vegada objectius intermedis i ens comprometem a reduir abans del 2030 com a mínim un 50% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les inversions corporatives (abast 1 i 2) per milió d’euros invertits de les activitats d’assegurances, quant a nivells de 2019.

   Per assolir aquests objectius i com a eix fonamental que estableix l’aliança, a VidaCaixa treballem per establir el diàleg amb 20 companyies intensives en carboni o les que representen el 65% de les emissions de la cartera, perquè millorin el seu compromís climàtic, i es duguin a terme informes rellevants per a la descarbonització. A més, tindrem un rol actiu en el finançament de la transició energètica a través de solucions climàticament positives, com són els bons verds.

   Aquest compromís de descarbonització forma part de l’eix estratègic d’“impulsar la sostenibilitat a través de la ISR” del Pla Director de Sostenibilitat 2022-2024 de VidaCaixa que es recull a la nostra Memòria Sostenible 2022. Els altres eixos del pla passen per promoure una cultura responsable i liderar l’impacte social de l’activitat asseguradora.

 • Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances

  • A VidaCaixa estem compromesos amb els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI):

    

   • Principi 1: Integrar els criteris ambientals, socials i de governança (ASG) a l’activitat asseguradora, és a dir, a l’estratègia, les inversions, els riscos, el desenvolupament de producte i la comercialització.

   • Principi 2: Col·laborar amb clients i socis comercials per conscienciar la importància d’aquests criteris a l’hora de gestionar el risc i desenvolupar solucions.

   • Principi 3: Col·laborar amb els governs, els reguladors i altres grups d’interès fonamentals per tal de promoure una acció àmplia a tota la societat sobre temes ambientals, socials i de governança.

   • Principi 4: Divulgar de manera pública i periòdica els avenços en l’aplicació dels principis mostrant transparència.

 • Pacte Mundial (Global Compact)

  • Des de VidaCaixa donem suport i defensem els Deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides sobre drets humans, treball, medi ambient i lluita contra la corrupció. Mitjançant aquesta adhesió, la companyia es compromet a integrar-los en la seva estratègia, la seva cultura i en les operacions diàries, així com també a participar en projectes que promoguin els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

   Donem suport a la responsabilitat i a la transparència i, per aquest motiu, els avenços que anualment fa VidaCaixa a l’entorn d’aquesta iniciativa es recullen en l’Informe de gestió consolidat del Grup, en l’Informe d’impacte socioeconòmic i, ara també, en la Memòria de sostenibilitat i inversió socialment responsable.

 • Adhesió a GAVI Alliance

  • Des del 2009 a VidaCaixa formem part de l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil —GAVI Alliance— promoguda per l’Obra Social "la Caixa" i que té la missió de facilitar l’accés a la vacunació de nens i nenes que viuen a països de rendes baixes per millorar els sistemes sanitaris d’aquests països.

   La iniciativa és el resultat una suma de treball i compromisos tant públics com privats que es van establir l’any 2000 entre diverses parts implicades: experts en immunització, governs, indústria farmacèutica, Organització Mundial de la Salut (OMS), Banc Mundial, la Fundació Bill i Melinda Gates, organitzacions no governamentals i la societat civil, en el seu esforç per contribuir a reduir en dues terceres parts la mortalitat infantil, seguint les directrius marcades pel Quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions Unides.

   Sumant-se a aquesta voluntat, el Grup CaixaBank col·labora amb GAVI Alliance des de l’any 2005, i des del 2008 és el seu únic soci privat a Espanya i Europa. En aquest sentit, amb l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, l’entitat impulsa aquesta iniciativa solidària i fa que totes les empreses que ho desitgin s’hi puguin adherir.

    

 • Certificat com a Empresa Familiarment Responsable

  • Model d’Empres Familiarment Responsable (EFR) és un esquema de certificació, promogut per la Fundació +Família, que cerca la implantació a les organitzacions d’un model de gestió que garanteixi no només l’adopció de polítiques i mesures orientades a possibilitar la conciliació de vida personal i laboral, sinó també altres aspectes com el desenvolupament professional, la qualitat de l’ocupació, la igualtat d’oportunitats o la gestió de la diversitat.

   A VidaCaixa tenim aquesta certificació des del 2009 i suposa el reconeixement oficial a la implantació d’un model de gestió que, mitjançant un procés de millora contínua amb projecció a mitjà i llarg termini, fomenta l’equilibri entre empresa, treball i família a través d’una sèrie de mesures concretes.

   A VidaCaixa entenem la certificació “EFR” com una eina que fomenta la coresponsabilitat, aconseguint un compromís mutu amb el projecte empresarial orientat a garantir l’estabilitat i la qualitat en l’ocupació. Tot això, sobre la base d’una aposta ferma pel desenvolupament i el creixement professional dels seus col·laboradors.

 • Principis d’Inversió Responsable (PRI)

  • A VidaCaixa vam ser la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions estatal a adherir-se als Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides i integrar criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) a la gestió de les nostres inversions. Avui totes les carteres de VidaCaixa s’analitzen sota aquests estàndards.


   Els Principis d’Inversió Responsable consisteixen a:

   • Incorporar les qüestions ASG en els processos d’anàlisi i d’adopció de decisions en matèria d’inversions.
   • Ser propietaris de béns actius i incorporar les qüestions ASG a les pràctiques i polítiques.
   • Demanar a les entitats en les quals s’inverteix que publiquin la informació apropiada sobre les qüestions ASG.
   • Promoure l’acceptació i l’aplicació dels principis en la comunitat global de la inversió.
   • Col·laborar per millorar la nostra eficàcia en l’aplicació dels principis.
   • Informar sobre les nostres activitats i progressos en l’aplicació dels principis.  

    

   El nostre model no només se centra en la gestió de les inversions amb criteris ASG, sinó que estén el compromís de VidaCaixa amb la sostenibilitat a totes les àrees de l’organització.  
Memoria de sostenibilidad


Memòries de Sostenibilitat

Posem a la teva disposició les Memòries de Sostenibilitat de VidaCaixa corresponent a l’exercici 2022, on recollim el nostre compromís intrínsec amb la sostenibilitat i amb l’impuls de la inversió responsable per a un futur més sostenible.

Tota la informació no financera corresponent a la Societat s’inclou a Informe de Gestió Consolidat del Grup CaixaBank. Si vols fer-nos alguna consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

[F8] Sostenibilidad - Nuestro proceso de inversión

El nostre procés d’inversió

 

A VidaCaixa, el nostre compromís amb la Inversió Responsable (IR) és una prioritat i, per això, acompanyem les empreses i els particulars cap a una transició sostenible, oferint solucions que cobreixen les seves necessitats de protecció i estalvi al llarg de tota la vida.

 

Amb l’objectiu de mantenir-nos líders en matèria d’IR, VidaCaixa duu a terme una millora constant de la gestió de les inversions, adequa les seves polítiques de gestió a la nova normativa sobre finances sostenibles a nivell europeu, alinea aquests esforços amb els compromisos globals, com ara l’Agenda 2030 i aposta per la transició de les carteres d’inversió cap a una economia baixa en carboni.

 

A VidaCaixa tenim un model de gestió de les inversions que està alineat amb els valors, les polítiques i els principis del Grup CaixaBank, i que, a més, compleix el marc del Pla d’Acció de Finances Sostenibles de la Unió Europea.  

 


 [Texto SEO] Sostenibilidad - categorias relacionadasSostenibilitat en els nostres productes

L’estratègia d’inversió i la propietat activa de VidaCaixa ha aconseguit les cinc estrelles, la màxima puntuació possible, per part dels Principis d’Inversió Responsable. Aquesta valoració només s’atorga a un grup molt reduït d’inversors a nivell global. Un reconeixement a la gestió de l’estalvi dels nostres clients, que arriba després de més de 15 anys treballant en Inversió Responsable.

La valoració de tota la cartera de VidaCaixa (més de 100.000 milions d’euros en recursos gestionats) amb la màxima puntuació que atorga PRI avala que la totalitat de les assegurances de vida i els plans de pensions individuals i col·lectius del Grup CaixaBank es regeixen per principis de sostenibilitat.


[F8] Sostenibilidad - Tu ahorro socialmente responsable

SOSTENIBILITAT DELS NOSTRES PRODUCTES

El teu estalvi socialment responsable

Sabies que amb els teus estalvis pots contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i a fomentar la igualtat de gènere? Invertir utilitzant els criteris ASG és una manera de contribuir a millorar socialment i mediambientalment el nostre planeta.[F8] Sostenibilidad - Adquiere un plan de pensiones responsable

PLANS DE PENSIONS

Adquireix un pla de pensions responsable

Si creus que no pots fer res per ser sostenible, prova el nostre simulador de plans de pensions i troba el pla de pensions responsable que s’adapti millor a tu.

 [F8] Sostenibilidad - ¿Cómo beneficia a nuestros clientes?

INVERSIÓ RESPONSABLE

Com beneficia els nostres clients?

Quan inverteixes els teus diners en un pla de pensions de VidaCaixa, o qualsevol altre producte de la companyia, el teu estalvi a més de rendible és sostenible. El nostre compromís és que els teus diners treballin en companyies transparents i justes: que respectin el medi ambient i que promoguin societats més igualitàries.

 [Texto SEO] Sostenibilidad - otras categoriasSOSTENIBILITAT

ALTRES CATEGORIES QUE ET PODRIEN INTERESSAR