[F32] Accessibilitat


Accessibilitat

VidaCaixa s’esforça perquè la seva pàgina web sigui accessible, amb independència del tipus de maquinari, programari, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris.

La iniciativa que regula i marca les normes d’accessibilitat a la web és la Web Accessibility Initiative (WAI), desenvolupada per World Wide Web Consortium (W3C).

S’han aplicat les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell AA d’accessibilitat en diferents apartats de la web.

Nota informativa:

Els documents en format PDF penjats a la web no compleixen aquest nivell d’accessibilitat. VidaCaixa es compromet a facilitar qualsevol d’aquests documents als usuaris que així ho sol·licitin.

Alguns enllaços on podrà trobar més informació:

Web Accesibility Iniciative (WAI) del W3C (en inglés)

Oficina Española del W3C (en castellá)

Guia breu d’accessibilitat web