[F8] Información de sostenibilidad de productos comercializados - destacado comercial

INFORMACIÓ DE SOSTENIBILITAT DE PRODUCTES COMERCIALITZATS

A VidaCaixa estem en el camí de la sostenibilitat i agafem impuls conscients del nostre lideratge al sector, per això tenim un compromís de caminar cap a la transició sostenible. Cadascun dels nostres passos en totes les nostres àrees de gestió i de treball compleixen amb aquest compromís, i tots els nostres productes comercialitzats es regeixen pels principis de sostenibilitat.[Texto SEO] Información de sostenibilidad de productos comercializados - Productos comercializadosPRODUCTES COMERCIALITZATS

Descobreix tota la informació sostenible en productes comercialitzats com ara plans de pensions, plans de previsió social i assegurances.


COPIA [F32] Servicio al cliente - Informacion de productos - Información de sostenibilidad de productos comercializado


Plans de pensions individuals

CABK RENDA FIXA LLARG TERMINI PP

CABK SI IMPACTO 5/30

CABK CREIXEMENT

CABK EQUILIBRI

CABK JUBILACIÓ PP

CABK MONETARI

CABK OPORTUNIDAT

CABK RENDA FIXA CURT TERMINI PP

CABK RV EURO PP

CABK RV USA PP

CABK SELECCIÓ

CABK SELECCIÓ FUTUR SOSTENIBLE

CABK SI IMPACTO 30/60 RV

CABK RV INTERNACIONAL PP

CABK DESTINO 2026 PP

CABK DESTINO 2030 PP

CABK DESTINO 2035 PP

CABK DESTINO 2040 PP

CABK DESTINO 2050 PP

CABK DESTINO 2060 PP

 

Plans de previsió social individual

CABK RENDA FIXA CURT TERMINI PPSI

CABK RENDA FIXA LLARG TERMINI PPSI

CABK CREIXEMENT PPSI

CABK EQUILIBRI PPSI

CABK MONETARI PPSI

CABK OPORTUNIDAT PPSI

CABK RV EURO PPSI

CABK SELECCIÓ FUTUR SOSTENIBLE PPSI

CABK SELECCIÓ PPSI

CABK RV INTERNACIONAL PPSI

CABK DESTINO 2026 PPSI

CABK DESTINO 2030 PPSI

CABK DESTINO 2035 PPSI

CABK DESTINO 2040 PPSI

CABK DESTINO 2050 PPSI

CABK DESTINO 2060 PPSI

 

Seguros

RV Inversió Flexible Plus

RP Inversió Flexible Plus

RP EPSV Inversió Flexible Plus

Renta PIAS Inversió Flexible Plus 

Rendes Pla col·lectiu Inversió Flexible

COPIA 2 [F32] Servicio al cliente - Informacion de productos - Información de sostenibilidad de productos comercializado


Plans de pensions individuals

CABK RENDA FIXA LLARG TERMINI PP

CABK SI IMPACTO 5/30

CABK CREIXEMENT

CABK EQUILIBRI

CABK JUBILACIÓ PP

CABK MONETARI

CABK OPORTUNIDAT

CABK RENDA FIXA CURT TERMINI PP

CABK RV EURO PP

CABK RV USA PP

CABK SELECCIÓ

CABK SELECCIÓ FUTUR SOSTENIBLE

CABK SI IMPACTO 30/60 RV

CABK RV INTERNACIONAL PP

CABK DESTINO 2026 PP

CABK DESTINO 2030 PP

CABK DESTINO 2035 PP

CABK DESTINO 2040 PP

CABK DESTINO 2050 PP

CABK DESTINO 2060 PP

 

Plans de previsió social individual

CABK RENDA FIXA CURT TERMINI PPSI

CABK RENDA FIXA LLARG TERMINI PPSI

CABK CREIXEMENT PPSI

CABK EQUILIBRI PPSI

CABK MONETARI PPSI

CABK OPORTUNIDAT PPSI

CABK RV EURO PPSI

CABK SELECCIÓ FUTUR SOSTENIBLE PPSI

CABK SELECCIÓ PPSI

CABK RV INTERNACIONAL PPSI

CABK DESTINO 2026 PPSI

CABK DESTINO 2030 PPSI

CABK DESTINO 2035 PPSI

CABK DESTINO 2040 PPSI

CABK DESTINO 2050 PPSI

CABK DESTINO 2060 PPSI

 

Seguros

RV Inversió Flexible Plus

RP Inversió Flexible Plus

RP EPSV Inversió Flexible Plus

Renta PIAS Inversió Flexible Plus 

Rendes Pla col·lectiu Inversió Flexible