Empresa: grans

Sector: energètic

Empleats: 6.000

Situació: La companyia tenia uns compromisos per pensions amb els empleats en forma de renda. El càlcul d’aquestes rendes estava vinculat als salaris dels treballadors i, per tant, al creixement d’aquests respecte de l’IPC.

Problemàtica: Atès que l’IPC no és un percentatge fix en el temps, això suposava una variable que podia comprometre la despesa futura, tot i que la companyia dotava de forma adequada els imports per garantir els nivells exigits en el compromís.

Solució: Després d’analitzar la problemàtica, VidaCaixa Previsió Social va trobar la fórmula perquè el client pogués contractar una garantia d’IPC per al creixement de les rendes.

Es va dissenyar un producte d’inversió que garantia l’evolució de l’IPC independentment del producte que fos i sense que suposés un pagament més elevat de prima per al prenedor.

"Les solucions que s’han presentat corresponen a casos reals plantejats a VidaCaixa, algunes dades dels quals s’han modificat per protegir la confidencialitat dels clients i de les operacions. S’han presentat com una guia general i no són aplicables necessàriament a supòsits similars."

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

902 222 118

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic