[F12] Empreses - Pimes i autònoms

Plans de pensions i assegurances de vida

Els plans de pensions d’ocupació són una bona opció per a complementar la pensió pública de jubilació. Contràriament al que molts poden pensar, no són un instrument reservat a les grans companyies. 

Són una oportunitat d’estalvi i seguretat per a la vellesa enfront de les amenaces que assetgen el sistema públic de pensions. A més d’avantatges fiscals interessants, és important destacar que els plans de pensions d’empresa disposen d’un servei personalitzat en funció de les necessitats i els mecanismes de supervisió -una comissió de control - que vetllarà per les inversions i la gestió correcta.

[F23][Productos] Pimes i autònoms - Assegurances de vida

Assegurances de vida

Protecció exclusiva per a tu i els teus socis amb una quota mensual constant durant els 3 primers anys. Podràs disposar d'uns ingressos en cas d'incapacitat temporal, sol·licitar el 50% de l'capital en cas de càncer, infart i malalties greus i disposar d'una cobertura exclusiva de doble capital en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident.

Una assegurança de vida per a empreses. Una eina que té com a objectiu la protecció contra els riscos en l’àmbit professional. Totalment flexible a l’hora de triar les cobertures, permet disposar d’uns ingressos en cas d’incapacitat temporal.

Una assegurança de vida per a negocis adreçada a autònoms i pimes. Una eina que té com a objectiu la protecció contra els riscos en l’àmbit professional. Permet disposar d’uns ingressos en cas d’incapacitat temporal.

Pensat per a la seva empresa i els seus treballadors, VidaCaixa convenis és una eina per a assegurar les obligacions derivades del seu conveni col•lectiu sectorial, quan aquest prevegi el pagament d’una indemnització en cas que es produeixi la defunció o la incapacitat d’algun dels seus treballadors.

Adreçada a pimes, VidaCaixa Empleats és una assegurança de vida per als seus empleats que permet a l’empresari fer front als riscos de defunció o incapacitat en els seus diferents graus tant per accident com per malaltia. Compta amb avantatges fiscals importants i fidelitza els empleats.

Garantiza la amortización y cancelación de préstamos o cuentas de crédito con finalidad empresarial, en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente de asegurado y las cuotas del préstamo en el caso de incapacidad temporal, cancelándose automáticamente el seguro al finalizar el pago del préstamo asociado.

[F23][Productos] Pimes i autònoms - Plans de pensions

Plans de pensions

Els plans de pensions per a pimes milloren les condicions laborals dels empleats i ofereixen un complement laboral d’alt valor social, que aporta avantatges fiscals per a les dues parts. No representa cap cost i no hi ha obligatorietat d’adhesió de tots els socis.

Els plans associats són una eina d’estalvi a llarg termini per a complementar la pensió pública de jubilació.

Es tracta d’un producte d’estalvi exclusiu a llarg termini totalment flexible i que gaudeix d’un tractament fiscal excel·lent per als residents del País Basc. Supervisats per un sistema de control paritari empresa-treballadors i completament transparent en la informació, els plans de previsió social per a residents al País Basc disposen d’avantatges i cobertures importants.

[F32][Empreses] Pimes i autònoms

Estudi: Autònom abans de jubilació

La pensió mitjana d'un autònom és la meitat que la d'un treballador per compte d'altri.

Publicador de continguts

Altres preguntes freqüents

Es pot deduir de l’impost sobre societats les aportacions fetes a favor dels treballadors. També es pot fer una deducció addicional de l’aportació del treballador de la quota de l’impost (amb el límit conjunt per a totes les deduccions del 35% o 50% de la quota líquida). Les aportacions als treballadors no cotitzen a la Seguretat Social.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Amb les aportacions als seus empleats es pot arribar a un 47% d’estalvi fiscal en la declaració de la renda. Les aportacions fetes a favor dels treballadors són una despesa deduïble en l’IRPF en la modalitat d’estimació directa i tampoc no cotitzen a la Seguretat Social.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

A més d’una remuneració extrasalarial molt valorada, les aportacions fetes per l’empresari s’imputen com a rendiments del treball i posteriorment es redueixen, pel mateix import, en la base imposable general. Pot arribar a beneficiar-se d’un 47% d’estalvi fiscal en la declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

VidaCaixa Form

[F11] Per què VidaCaixa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació