Menú de navegació

[F13] Cas Capitals diferits / Premis de vinculació

[F32][Empreses] Solucions adaptades - Cas Capitals diferits / Premis de vinculació

Empresa: grans i mitjanes

Sector: noves tecnologies

Empleats: 500

Situació: La companyia volia emprendre un pla estratègic a cinc anys, amb una implicació directa de l’equip directiu. Per tant, buscava una retribució vinculada a l’èxit d’aquest pla.

Problemàtica: La companyia no disposava d’una política retributiva que abastés més d’un any, per la qual cosa corria el risc que un directiu clau es desvinculés de la companyia abans que acabés el pla estratègic.

Solució: L’executiu de comptes va oferir una pòlissa amb la durada del pla estratègic, en la qual l’empresa aniria fent aportacions, durant aquest període de temps, tenint en compte el seu compliment. En el cas que no culminés amb èxit el pla estratègic o que algun directiu cessés a l’empresa, l’import corresponent seria rescatat per la companyia. En el cas que s’assolissin els objectius del pla, l’equip directiu rebria l’import convingut amb els avantatges fiscals que tingués en aquell moment.

 

Premis de vinculació

Empresa: grans i mitjanes

Sector: financer

Empleats: 1.200

Situació: La companyia volia implementar un projecte informàtic nou que durés tres anys.

Problemàtica: Aquest projecte tenia el risc de rotació propi del perfil de les persones que formaven l’equip del projecte.

Solució: Es va dissenyar una pòlissa amb la durada del projecte, en la qual l’empresa aniria fent aportacions, durant aquest període de temps, tenint en compte el seu compliment. En el cas que el projecte no acabés en el termini estipulat, o que en cessés una de les persones que formaven l’equip, l’empresa rescataria l’import corresponent. En el cas d’implementar en terminis el projecte, l’equip rebria l’import convingut amb els avantatges fiscals que tingués en aquell moment.

POSSIBLES PRODUCTES QUE SATISFAN AQUESTA NECESSITAT:

"Les solucions que s’han presentat corresponen a casos reals plantejats a VidaCaixa, algunes dades dels quals s’han modificat per protegir la confidencialitat dels clients i de les operacions. S’han presentat com una guia general i no són aplicables necessàriament a supòsits similars."

[F14] Accés a Portal de Col·lectius

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

[F16] Contacta amb nosaltres - Empreses

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

911501741 / 930141051

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic