Menú de navegació

[F13] Cas United linked col·lectiu i Capitals diferits

Cas United linked col·lectiu i Capitals diferits / Empreses grans i mitjanes

[F32][Empreses] Solucions adaptades - Cas United linked col·lectiu i Capitals diferits/ Empreses grans i mitjanes

Empresa: grans i mitjanes

Sector: laboratori farmacèutic

Empleats: 800

Situació: La companyia havia acordat amb l’equip directiu un sistema de previsió per a la jubilació, independentment de les característiques individuals de cada persona que formava aquest equip.

Problemàtica: La franja d’edats de les persones que el constituïen era molt dispar, la qual cosa dificultava la presa de decisió del producte que s’havia de contractar.

Solució: Es va oferir la possibilitat de contractar per a tots els directius dos productes, que complementaven l’aversió al risc que, de manera diferent, tenien les persones que formaven l’equip directiu. Per una banda, es va dissenyar un united linked amb un cistell vinculat d’inversió amb un component alt de renda variable. D’altra banda, es va dissenyar una pòlissa la inversió de la qual utilitzava el matching, és a dir, es va buscar una estructura financera que oferís un tipus d’interès fix a l’operació.

"Les solucions que s’han presentat corresponen a casos reals plantejats a VidaCaixa, algunes dades dels quals s’han modificat per protegir la confidencialitat dels clients i de les operacions. S’han presentat com una guia general i no són aplicables necessàriament a supòsits similars."

[F14] Accés a Portal de Col·lectius

Accés a

Accedeix al Portal de Col·lectius, on podràs administrar tots els productes que tinguis contractats per a o des de la teva empresa.

Entrar

[F16] Contacta amb nosaltres - Empreses

Contacta amb nosaltres

Truca'ns

Telèfon exclusiu per a clients d'empresa.

911501741 / 930141051

Escriu-nos

Els teus suggeriments, consultes o reclamacions a través d'un formulari.

Correu electrònic