ISO 90001


ISO 90001

Sistemes de Gestió de la Qualitat

La norma Internacional ISO 9001:2015 és un estàndard certificable que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la qualitat (SGC) el seu principal objectiu és aconseguir que una companyia aconsegueixi la satisfacció del client mitjançant l'establiment de processos de millora continuada dins d'aquesta, i en la capacitat d'oferir productes i serveis que compleixin amb les exigències internes i externes de l'organització.