Vés enrere

[F38][NdP-207] Vidacaixa és l’entitat que més creix en plans de pensions

Vidacaixa és l’entitat que més creix en plans de pensions

BARCELONA, 03 DE novembre DE 2016
  • Compartir

L'asseguradora va avançar 1,4 punts en quota de mercat en plans de pensions.

El volum de recursos gestionats en plans de pensions de l'entitat va créixer un 10,6%, gairebé 7 punts per damunt del mercat.

El benefici net consolidat de VidaCaixa fins al setembre va pujar a 363,5 milions d'euros, un 46% més que al setembre del 2015.

El volum de recursos gestionats va superar els 65.000 milions d'euros, un 12,6% més que en el mateix període de l'any anterior.

El total de primes i aportacions va créixer un 37,9% fins a arribar als 8.010,5 milions d'euros.

L'estalvi individual va ser el principal motor de creixement del negoci de la companyia, gràcies als productes d'estalvi sistemàtic (PIES i AIELT) i als Plans Destí.

L'estalvi garantit va ser el que va suposar un volum més gran de primes i aportacions de nova contractació.

L'entitat asseguradora va superar els 4,4 milions de clients, un 6,8% més que fa un any.

VidaCaixa va pagar 2.731 milions d'euros en prestacions als seus clients.

 

Barcelona, 3 de novembre de 2016. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va ser la companyia que més va créixer en plans de pensions al tancament del tercer trimestre del 2016. Concretament, el volum de recursos gestionats en els seus plans de pensions va avançar un 10,6% amb relació al mateix període de l'any anterior, una xifra gairebé 7 punts superior a la mitjana del mercat, que va avançar a un ritme del 3,7%. Sense VidaCaixa, aquest segment de mercat hauria crescut només un 1,9%. Aquest creixement es tradueix en un increment de la quota de mercat d’1,4 punts interanuals fins a arribar a un 22,6%. En vida també es registra un creixement substancial en recursos gestionats.

Al tancament del tercer trimestre, el benefici net consolidat de VidaCaixa va ser de 363,5 milions d'euros, un 46% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest notable increment es deu principalment al bon comportament de les carteres d'estalvi i risc, especialment del segment individual, a més de beneficis extraordinaris provinents de la gestió activa d'inversions. Sense comptabilitzar extraordinaris, el creixement del negoci respecte al setembre del 2015 va ser del 21%.

Fins a finals de setembre, la companyia va gestionar un volum total de recursos de 65.178 milions d'euros, un 12,6% més que el 2015. Durant aquests nou primers mesos de l'any, VidaCaixa va comercialitzar un total de 8.010,5 milions d'euros en primes i aportacions, una xifra que suposa un increment del 37,9%.

Durant aquest període, la companyia va superar els 4,4 milions de clients únics, un 6,8% més amb relació al setembre de l'any anterior.

Rànquing de plans de pensions – Total Mercat

VidaCaixa lidera el rànquing de plans de pensions tant per patrimoni gestionat i, segons les dades d'Inverco, va ser l'entitat que més va créixer en aquest terreny.

El volum de patrimoni gestionat en plans de pensions va superar els 23.600 milions d'euros, un 10,6% amb relació al mateix període de l'any anterior i una xifra molt superior a la mitjana del mercat, que va avançar a un ritme del 3,7%. Sense VidaCaixa, el mercat hauria crescut un 1,9%.

Pel que fa a quota de mercat, VidaCaixa va avançar 1,4 punts respecte al setembre del 2015.

Rànquing de plans de pensions – Sistema individual

En el sistema individual, el patrimoni gestionat en plans de pensions de VidaCaixa va créixer un 15,3%, en un escenari en què el mercat va créixer a un ritme del 4,2%. Aquest creixement va suposar que la quota de mercat de l'entitat creixés 2,1 punts interanuals.

La rendibilitat dels plans de pensions individuals de VidaCaixa s'ha situat per damunt de la mitjana del mercat, amb un 2,5% davant el 2,2% del mercat, segons dades d'Inverco. A això hi ha contribuït la gestió activa de les inversions i, especialment, els moviments tàctics de renda fixa, tant pública com privada.

Rànquing de grups: primes Vida – Total mercat

VidaCaixa es manté com a líder en el ram Vida amb una quota de mercat del 28,5% pel que fa a volum total de primes, la qual cosa significa un increment interanual de 2,2 punts.

Segons les dades d'ICEA, les primes de VidaCaixa van assolir un volum superior al dels seus tres competidors més propers junts. En la variació interanual, el creixement es va situar en el 39,5%, molt per damunt del creixement mitjà del mercat, que en el tercer trimestre va ser del 29%. Sense VidaCaixa, el mercat hauria crescut un 3,8% menys.

El volum de recursos gestionats en assegurances de vida per la companyia al tancament de setembre va créixer també a un ritme superior al del mercat. Mentre que VidaCaixa va créixer un 13,8% amb relació a l'any anterior, el mercat ho va fer en un 5,9%.

Evolució de l'assegurança de Vida: VidaCaixa vs. el mercat

El negoci d'estalvi

VidaCaixa va comercialitzar 7.389,3 milions d'euros en primes i aportacions fins al 30 de setembre de 2016, xifra que suposa un increment del 40,2% amb relació a l’acumulat fins al tancament de setembre del 2015.

L'estalvi individual va ser el principal motor de creixement del negoci d'estalvi en aquest període. Les aportacions a plans de pensions i les primes d’assegurances d'estalvi individuals van sumar un total de 6.738,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 48,4% respecte a l'any anterior.

En un entorn econòmic inestable, hi ha una conscienciació social més gran sobre la importància de l'estalvi sistemàtic que garanteixi suficiència d'ingressos en la jubilació i de manera vitalícia. Aquesta major base social es va traduir en la comercialització de productes més líquids que els plans de pensions però també amb avantatges fiscals i la mateixa política d'inversió. Aquesta nova base d'estalvi es va vehicular principalment a través del Compte CaixaFutur (PIES i AIELT) i els Plans Destí (cartera objectiu).

En particular, l'estalvi garantit és el que va suposar un volum més gran de primes i aportacions de nova contractació. En total, es van comercialitzar més de 2.500 milions d'euros en productes d'estalvi garantit (PPA, PIES, AIELT i rendes vitalícies), la qual cosa va suposar un creixement del 60% amb relació al mateix mes del 2015.

Així mateix, les aportacions a plans de pensions individuals van créixer un 44% fins a arribar als 1.269 milions d'euros, incloent-hi l'impacte de la migració de plans de pensions de Barclays.

Pel que fa a recursos gestionats, el volum total en plans de pensions (individuals i col·lectius) va pujar a 24.374,1 milions d'euros, dels quals 15.701,7 milions d'euros corresponen al segment individual i la resta a col·lectius, segment en el qual les aportacions van ser un 21% superiors a les de l'any anterior (sense tenir en compte la incorporació del pla d'ocupació d'aportació definida de Barclays al pla d'empleats de CaixaBank).

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 621,2 milions d'euros, un 14,7% més que al setembre del 2015. El gruix del negoci respon al segment de particulars, al qual corresponen 399,5 milions d'euros en primes, segment que creix un 14,7% amb relació al mateix període del 2015. Per la seva banda, el segment de col·lectius va comercialitzar un total de 221,7 milions d'euros en primes, un 9,9% més. El creixement més destacat en primes es produeix en el segment de productes per a pimes, que va registrar un increment del 32,5% respecte a l'any anterior.

Pagament de prestacions

En l'acumulat fins al setembre, VidaCaixa va pagar un total de 2.731 milions d'euros als seus clients. D'aquesta xifra, 1.288 milions d'euros es van cobrar en forma de renda, amb un total de 799.594 prestacions, i 98.423 prestacions en forma de capital, per un valor de 1.443 milions d'euros.

 

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya, integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Descarrega la nota de premsa

Descarrega una imatge