Vés enrere

[F38][NdP-122] SegurCaixa reforça el seu negoci de pymes i autònoms amb el llançament de dues noves assegurances

SegurCaixa reforça el seu negoci de pymes i autònoms amb el llançament de dues noves assegurances

BARCELONA, 05 DE octubre DE 2009
 • Compartir
SegurCaixa ha llançat dos nous productes asseguradors que vénen a reforçar i ampliar la seva oferta de productes destinats als autònoms i les pimes, ja que els ofereix cobertura per al seu negoci –principalment comerços– i el seu vehicle de treball.

Tots dos productes es caracteritzen per l’amplitud de cobertures, la senzillesa de la contractació, la qualitat de servei i les altes prestacions

Amb els nous SegurCaixa Negoci i SegurCaixa Auto Negoci, SegurCaixa augmenta la seva àmplia oferta de productes per al segment de pimes i autònoms

El nou SegurCaixa Negoci és una assegurança multirisc que proporciona cobertura davant els riscos que amb més probabilitat poden afectar el contingut i el continent dels locals comercials, despatxos o magatzems de les empreses assegurades per SegurCaixa

Per la seva banda, el nou SegurCaixa Auto Negoci assegura furgonetes de fins a 3.500 kg de pes, tant per a ús comercial com particular

Tots dos productes es podran contractar a través de l’extensa xarxa d’oficines que “la Caixa” té distribuïdes per tot el país

 

SEGURCAIXA

SegurCaixa ha llançat dos nous productes asseguradors que vénen a reforçar i ampliar la seva oferta de productes destinats als autònoms i les pimes, ja que els ofereix cobertura per al seu negoci –principalment comerços– i el seu vehicle de treball.

Com es recordarà, la companyia és la societat filial del Grup VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat a Criteria CaixaCorp– dedicada a la comercialització d’assegurances multirisc, accidents i automòbils.

El col·lectiu de pimes i autònoms és un segment estratègic per al Grup SegurCaixa Holding, el qual disposa d’un ampli ventall de productes especialment dissenyats per a aquests, entre els quals es troben les assegurances de vida, les assegurances de salut i accidents, les assegurances de cobertura de compromisos derivats dels convenis col·lectius o els plans de pensions de promoció conjunta.

SegurCaixa Negoci

Aquest nou producte ofereix cobertura davant els possibles danys produïts pels sinistres més habituals que poden afectar el continent dels locals comercials, despatxos o magatzems utilitzats per les empreses i negocis clients del producte, així com les instal·lacions fixes d’aigua, gas, electricitat, telefonia o similars que hi hagi en aquestes ubicacions. Així mateix, també s’asseguren els sinistres que afectin el contingut dels immobles, com poden ser el mobiliari, la maquinària o les primeres matèries.

Com a cobertures més destacables, SegurCaixa Negoci cobreix el transport de mercaderies en vehicles de l’assegurat, la reposició de documents públics i programes informàtics o els danys a mercaderies dipositades en cambres frigorífiques. També disposa de la cobertura de protecció jurídica, que abona les despeses derivades de l’assistència jurídica, judicial i extrajudicial, i, com a cobertura opcional, permet contractar una indemnització diària per paralització total o parcial de l’activitat en cas de sinistre. També s’ofereix al client la comoditat de disposar d’un telèfon d’assistència de 24 hores, 365 dies l’any.

A més, SegurCaixa Negoci ofereix les següents cobertures, que el diferencien de la competència:

 • Un servei d’assistència telefònica i on-line per solucionar problemes informàtics (maquinari i programari, per a les pòlisses que tinguin contractat contingut).
 • Un servei de còpia de seguretat remota (exigit per la LOPD en alguns negocis).
 • La recuperació de dades dels ordinadors, en cas de pèrdua de la informació.

El producte es podrà contractar amb diferents modalitats: sense franquícia, amb franquícia de 300 €, 600 € o 1.000 €, i permet el pagament fraccionat de la prima.

SegurCaixa Auto Negoci

Amb aquest nou producte, dissenyat per assegurar furgonetes de fins a 3.500 kg, tant d’ús particular com professional, s’amplia l’oferta d’assegurances del ram d’automòbils de SegurCaixa, alhora que complementa el SegurCaixa Auto i el SegurCaixa Moto, els quals es caracteritzen per oferir un màxim nivell de qualitat de servei, una gran amplitud de cobertures i una total ergonomia en el procés de contractació.

Tots aquests factors, considerats també en el SegurCaixa Auto Negoci, han estat molt ben acceptats pel mercat, com ho demostra el fet que, malgrat la seva joventut – SegurCaixa Auto es va llançar l’abril del 2007–, SegurCaixa Auto i SegurCaixa Moto acumulen un estoc de clients superior a les 135.000 pòlisses.

Com a cobertures diferencials del nou SegurCaixa Auto Negoci, cal destacar:

 • El valor d’indemnització en cas de sinistre total:
  • En vehicles amb menys de 2 anys d’antiguitat de primera adquisició: indemnització pel 100% del valor del vehicle nou.
  • En vehicles amb més de 2 anys d’antiguitat: indemnització pel 100% del valor de mercat real del vehicle.
 • Lliure elecció de taller, fins i tot del mateix concessionari de la marca.
 • Inclusió d’accessoris de sèrie i opcionals fins a 1.500 €, sense declaració ni sobreprima addicional.
 • Assistència en viatge des del quilòmetre 0, les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.
 • Gestió de multes.

Pel que fa a les possibilitats de contractació, el nou producte ofereix les quatre modalitats següents, de manera que cada client pugui triar la que millor s’adapti a les seves necessitats a cada moment:

 • Tercers: ofereix les cobertures de Responsabilitat Civil Obligatòria i Responsabilitat Civil Voluntària fins a 50 milions d’euros, Accidents del Conductor fins a 30.000 euros, Defensa Penal i Reclamació de Danys, Assistència en Viatge des del quilòmetre 0 i Gestió de Multes.
 • Tercers amb vidres: a més de les garanties de la modalitat anterior, hi afegeix la cobertura de vidres.
 • Tercers ampliada amb franquícia de 300 €: a més de les garanties de la modalitat anterior, hi afegeix les cobertures de robatori i incendi. La franquícia s’aplica en les cobertures de robatori o incendi.
 • Tot risc amb franquícia o sense: modalitat d’assegurança que inclou totes les cobertures de la modalitat de tercers amb robatori i incendi, més la garantia de danys propis. La franquícia que s’aplica en les cobertures de danys, robatori o incendi pot ser de 300 € o bé de 600 €, a elecció del client. La modalitat de tot risc sense franquícia és exclusivament per als vehicles de nova adquisició.

Finalment, cal destacar la competitiva relació qualitat-preu de què gaudeix el producte, així com la possibilitat de pagament fraccionat, en què es pot escollir entre el pagament semestral, trimestral o anual de la prima.

Dos productes per a un segment estratègic

Amb el SegurCaixa Negoci i el SegurCaixa Auto Negoci, s’ofereix cobertura a les necessitats d’un segment de clients que ara poden assegurar –amb la mateixa qualitat de servei i prestacions amb què asseguren el seu domicili o el seu vehicle particular– el seu negoci i el seu vehicle professional. Addicionalment, amb aquest doble llançament es consolida la ferma aposta estratègica de VidaCaixa pel col·lectiu de les pimes i els treballadors autònoms.

Com és habitual en els productes comercialitzats pel Grup, totes dues assegurances han estat dissenyades per agilitzar al màxim el procés de contractació, de manera que sigui còmode i convenient per al client. Totes dues es poden adquirir en qualsevol de les més de 5.000 oficines que “la Caixa” té distribuïdes arreu del país.

VidaCaixa Grup, anteriorment denominat CaiFor, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de Vida- Risc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió especialitzada VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida, Salut i Accidents i Plans de Pensions.

Descarregar la nota de premsa