Vés enrere

[F38][NdP-149] VidaCaixa llança la campanya de plans de pensions i plans de previsió assegurats

VidaCaixa llança la campanya de plans de pensions i plans de previsió assegurats

BARCELONA, 21 DE novembre DE 2011
  • Compartir
VidaCaixa, companyia líder en previsió social complementària, llança avui la seva campanya de plans de pensions i plans de previsió assegurats (PPA), que s'allargarà fins al 31 de desembre.

L'oferta comprèn plans de pensions i plans de previsió assegurats (PPA), producte pel qual VidaCaixa continua apostant.

VidaCaixa ofereix totes les opcions que el ciutadà requereix per a l'estalvi destinat a la jubilació, alhora que li aporta seguretat, solvència i un rendiment conegut.

Amb aquesta campanya es pretén reforçar la posició de lideratge en previsió social complementària, on VidaCaixa ja té el 15,46% de quota de mercat.

Un dels reptes de la campanya és fomentar l'estalvi sistemàtic, per a la qual cosa s'incentiven les noves aportacions dels clients.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2011. VidaCaixa, companyia líder en previsió social complementària, llança avui la seva campanya de plans de pensions i plans de previsió assegurats (PPA), que s'allargarà fins al 31 de desembre.

La proposta en plans de pensions es basa en una gamma de més de 30 productes, és a dir, la gamma més gran del mercat, amb una gestió reconeguda amb prestigiosos guardons obtinguts aquest any, tant per part de la consultora financera Interactive Data com per Morningstar.

L'àmplia gamma de plans permet oferir una solució adequada per complementar la jubilació de cada client, amb la garantia addicional que ofereixen la solvència i el lideratge del Grup Caixa pel que fa a un aspecte tan important com l'estalvi previsional.

Una de les novetats de la campanya és el llançament de PlanCaixa Objectiu 120, un pla de pensions que proposa una rendibilitat objectiu del 20% sobre l'aportació efectuada, en un termini de sis anys i mig.

VidaCaixa aposta pels plans de previsió assegurats (PPA)

La campanya inclou en la seva oferta plans de previsió assegurats, els quals gaudeixen de les mateixes condicions fiscals que els plans de pensions individuals, però amb una rendibilitat garantida.

És el cas de PlanCaixa Futur Assegurat, un producte completament personalitzat per a cada client, en el qual es pot triar un venciment d'entre 1 i 30 anys, amb un interès que s'ajusta diàriament en funció dels mercats financers i el termini de contractació. La volatilitat dels mercats converteix els PPA en un instrument idoni d'estalvi destinat a complementar la jubilació.

Actualment, VidaCaixa és l'entitat líder del mercat d'estalvi destinat a la jubilació, si hi incloem els plans de pensions i de previsió assegurats (PPI + PPA), amb una quota de mercat del 15,46%. El volum total d'estalvi gestionat per VidaCaixa Grup, a tancament del tercer trimestre, ha estat de 34.849,8 milions d'euros, amb un creixement del 7,5%, amb la qual cosa el Grup es manté com el líder en previsió social complementària a Espanya.

Ingrés en compte per als clients

VidaCaixa ofereix una promoció especial als seus clients, ja que els abona en el seu dipòsit fins a un 5% en efectiu en el cas de noves aportacions d'import igual o superior a 3.000 €, i fins a un 3% en efectiu per a traspassos externs, sense límit d'import. Els abonaments en compte es realitzaran el 9 de gener i l'1 de març, respectivament, de manera que el client podrà disposar lliurement d'aquests diners. Aquesta promoció està subjecta a la retenció corresponent en la data de l'abonament.

Davant la conjuntura econòmica actual, l'entitat ha valorat oferir un obsequi en efectiu, en comptes de les promocions tradicionals en forma de regals. L'objectiu final és motivar un increment d'aportacions dels clients, amb incentius econòmics creixents en funció de l'import.

Així mateix, si es contracta un pla de pensions o PPA per Línia Oberta, es participa en el sorteig de 20 iPad, en períodes de 15 dies i a raó de 5 dispositius per concurs; és a dir, es multipliquen per quatre les opcions de poder aconseguir la tauleta digital. Línia Oberta, que ha estat guardonada com una de les solucions de banca electrònica més premiades per la seva capacitat innovadora, permet, per a més comoditat dels clients, la contractació i gestió d'aportacions de manera senzilla.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu i el Conseller Delegat, i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa