Vés enrere

[F38][NdP-151] VidaCaixa lidera la rendibilitat en fons de pensions

VidaCaixa lidera la rendibilitat en fons de pensions

BARCELONA, 22 DE març DE 2011
  • Compartir
VidaCaixa es referma com l’entitat amb un creixement orgànic més gran en plans de pensions el 2010, ja que assoleix una quota de mercat del 16,2% i un volum d’estalvi superior als 13.700 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un creixement del 3,9% sobre actius gestionats el 2010, davant l’estancament del mercat (-0,04%) durant l’exercici.

El 2010 VidaCaixa ha gestionat un patrimoni superior als 13.700 milions d’euros en plans de pensions, la qual cosa suposa un creixement del 3,9%, davant l’estancament del mercat del -0,04%.

VidaCaixa és la gestora amb millor rendibilitat del mercat en fons de pensions d’ocupació tant a curt com a llarg termini.

VidaCaixa continua creixent en quota de mercat, fins a situar-se en el 16,2%.

 

VidaCaixa es referma com l’entitat amb un creixement orgànic més gran en plans de pensions el 2010, ja que assoleix una quota de mercat del 16,2% i un volum d’estalvi superior als 13.700 milions d’euros. Aquesta xifra suposa un creixement del 3,9% sobre actius gestionats el 2010, davant l’estancament del mercat (-0,04%) durant l’exercici.

Com a gestora de plans de pensions individuals, VidaCaixa ha mantingut el 2010 l’excel·lent comportament mostrat en els últims anys, i és l’única gestora, entre les tres més grans del mercat per volum gestionat, amb un creixement sostingut en la seva quota de mercat. A 31 de desembre de 2010 la quota se situa en el 15,8%, un 0,6% més respecte a l’exercici precedent.

Addicionalment, les rendibilitats netes dels plans de pensions individuals gestionats per VidaCaixa, excloent-ne els garantits, van ser de l’1,16% a 10 anys, enfront del 0,83% de mitjana del mercat, i de l’1,42% a cinc anys, en comparació amb el 0,36% del mercat (Inverco, desembre 2010).

Pel que fa als fons de pensions d’ocupació, VidaCaixa és la gestora amb millor rendibilitat del mercat, tant a curt com a llarg termini, segons dades d’Inverco. La rendibilitat mitjana simple a un any (4,07%) supera àmpliament la mitjana del mercat (0,55%), així com la de les principals gestores de fons de pensions d’ocupació. El mateix passa en els rendiments a cinc anys (2,84%) i a deu anys (3,03%), enfront de l’1,35% i l’1,93%, respectivament, de la mitjana del mercat. En aquest negoci, la quota de mercat el 2010 de VidaCaixa se situa en el 16,9%, amb un augment del 0,7% respecte al 2009.

“PlanCaixa Ambició”, Millor Pla de Pensions de Renda Fixa de l’any 2010

Dins dels plans de renda fixa destaca “PlanCaixa Ambició”, que segueix una estratègia molt activa en la gestió dels diferents actius de renda fixa, sense restriccions en la durada de la cartera. Aquest fons busca oportunitats en renda fixa corporativa quan les condicions són favorables, tot i que no hi ha un pes mínim o màxim definit per a aquests.

“PlanCaixa Ambició” ha estat guardonat recentment pel diari ‘Expansión’ i la consultora financera Interactive Data, així com per Morningstar i ‘elEconomista’, com a Millor Pla de Pensions de Renda Fixa del mercat espanyol l’any 2010, després d’haver aconseguit un rendiment anualitzat del 3,35% en cinc anys. “PlanCaixa Ambició” se situa com el segon pla més rendible dins de la seva categoria, formada per 63 productes, segons dades d’Inverco.

Per a la seva elecció com a millor Pla de Pensions, no solament s’ha avaluat la seva rendibilitat el 2010, sinó també la seva consistència en cadascun dels darrers cinc anys, durant els quals pocs plans han aconseguit ser rendibles.

Una solució per a cada client

A VidaCaixa, la gamma de productes és prou àmplia per donar la millor solució a cada client, d’acord amb el seu grau d’aversió al risc i l’edat prevista per a la seva jubilació.

En aquest sentit, destaquen els Plans de Pensions Garantits, destinats a clients conservadors que volen evitar les oscil·lacions dels mercats financers, i que són el complement d’altres plans conservadors com ara els monetaris i els plans de renda fixa. A més, és una manera de donar resposta als clients que no solament tenen aversió al risc, sinó que volen conèixer per endavant la rendibilitat que obtindran del seu pla de pensions.

Una alternativa a aquest tipus de productes és “PlanCaixa Assegurat” (Pla de Previsió Assegurat - PPA), que en l’entorn actual de tipus d’interès del Deute Públic Espanyol, situat en valors màxims dels últims temps, permet a cada client escollir el termini que millor s’adeqüi a les seves expectatives, amb un rendiment molt atractiu, i sense patir les oscil·lacions de la cotització dels actius.

Mitjançant la selecció de fons d’inversió de tercers, VidaCaixa ofereix a cada client el pla que millor s’ajusta al seu perfil de risc, amb la seguretat de disposar en la seva cartera dels millors fons d’inversió, entre les gestores més prestigioses a nivell internacional.

En aquesta categoria es troba “PlanCaixa Privada Borsa Emergent”, que amb un rendiment del 26,68% s’ha situat com el pla de pensions més rendible de totes les categories comercialitzades a Espanya el 2010. Amb aquest pla es pretén aprofitar a llarg termini les oportunitats de creixement dels mercats emergents, molt superiors a les que ofereixen les principals economies desenvolupades.

Amb un rendiment anualitzat del 7,55% en els darrers 10 anys, se situa com el pla de pensions més rendible de la seva categoria (Inverco, desembre 2010). “PlanCaixa Privada Borsa Emergent”, atesa la seva categoria de renda variable, és sensible a les oscil·lacions del mercat, i està especialment indicat per a partícips l’horitzó d’inversió dels quals sigui d’almenys cinc anys.

Un altre pla de pensions que segueix la mateixa metodologia d’inversió mitjançant la selecció de fons d’inversió és “PlanCaixa Selecció”. Aquest pla se centra en renda variable a Europa, amb un enfocament cap a empreses de capitalització mitjana i petita, i busca les oportunitats que ofereixen aquest tipus de companyies en relació amb les de més capitalització i més exposades al cicle econòmic, com ara les cotitzades en l’índex Eurostoxx50.

Altres productes en els quals VidaCaixa està aconseguint bons resultats són els mixtos, on el pes de la cartera de renda variable es fixa dinàmicament en base a la visió de la gestora sobre aquests actius, sent molt flexibles en els pesos assignats a cada tipus d’actiu, i amb cada vegada més diversificació, a fi de reduir la volatilitat de la cartera, i correlació amb els mercats locals.

VidaCaixa Grup, S.A. és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances; VidaCaixa Adeslas, S.A. d’Assegurances Generals i Reassegurances, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances. El Grup –denominat SegurCaixa Holding fins al desembre del 2010– és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

Descarregar la nota de premsa