Vés enrere

[F38][NdP-158] Avui s'ha celebrat el 5è Fòrum de Comissions de Control

Avui s'ha celebrat el 5è Fòrum de Comissions de Control

BARCELONA, 31 DE octubre DE 2012
  • Compartir
Avui s'ha celebrat el 5è Fòrum de Comissions de Control, promogut pel Pla de Pensions d'Empleats de "la Caixa" i patrocinat per VidaCaixa Previsió Social...

"És urgent adaptar els sistemes de pensions a les canviants circumstàncies econòmiques i demogràfiques"

La 5a edició del Fòrum ha aconseguit una assistència de més de 300 persones entre membres de les comissions de control de plans de pensions, representants d'empreses, organitzacions patronals i sindicats.

El 42% dels assistents estarien a favor de crear una oficina del partícip per assessorar-los sobre la jubilació.

El 89% de les persones que han assistit al Fòrum consideren que la pensió pública no serà suficient per viure com desitjarien.

En aquests moments de crisi, per disminuir riscos, el 43% del públic assistent optaria per polítiques d'inversió tradicionals amb més diversificació.

Màrius Berenguer, Director General de VidaCaixa Grup, ha destacat en la clausura que "ara és més urgent que mai dissenyar i posar en pràctica estratègies globals per adaptar els sistemes de pensions a les canviants circumstàncies econòmiques i demogràfiques."

Barcelona, 31 d'octubre de 2012- Avui s'ha celebrat el 5è Fòrum de Comissions de Control, promogut pel Pla de Pensions d'Empleats de "la Caixa" i patrocinat per VidaCaixa Previsió Social. Un esdeveniment sectorial que aplega gestores, membres de comissions de control –tant per la part patronal com per la part sindical–, consultors, brokers, directors de recursos humans, etc., per debatre, contrastar opinions i conèixer les novetats relatives als plans de pensions d'ocupació.

La convocatòria ha comptat amb la presència de més de 300 assistents, entre membres de les Comissions de Control, representants d'empreses, organitzacions patronals i sindicats.

Antonio Trueba, Sotsdirector General Comercial de VidaCaixa Grup, ha obert aquesta edició del Fòrum destacant que, per primera vegada, ha tingut un lema: "Innovant junts, sense secrets", que convida a continuar en la línia que ha caracteritzat aquestes trobades: conèixer, compartir, debatre, analitzar sempre amb sentit proactiu i treballar conjuntament en l'acostament de posicions.

També durant la sessió d'obertura, Jordi Gual, Director Executiu i Economista en Cap de "la Caixa" i Professor d'Economia d'IESE, s'ha centrat en les perspectives de l'economia espanyola, tot manifestant que el procés d'ajustaments a l'eurozona és un camí lent i complex i, que en el cas d'Espanya, "cal que sigui el sector exterior qui impulsi la recuperació econòmica: aquí hi ha la clau".

Panels de debat i votació digital

La cinquena edició del Fòrum s'ha desenvolupat al voltant de dos panels. El primer, sota el títol: "La gestió dels Plans de Pensions d'Ocupació en un entorn de crisi". Tots els ponents han coincidit en la necessitat que Comissions de Control, gestores i consultores treballin en equip, especialment en aquest entorn tan complicat a nivell econòmic en el qual, per gestionar el risc de les inversions, cal buscar noves solucions. Una de les solucions que ja estan adoptant plans importants, com el d'Endesa, és assegurar part del seu patrimoni.

Un altre aspecte que s'ha tractat en el primer panel és la importància de la comunicació, i s'ha arribat a la conclusió que encara hi ha un ampli marge de millora pel que fa a la claredat de la informació que reben els partícips. En aquest sentit, el resultat del vot digital ha mostrat que el 42% dels assistents estarien a favor de crear una oficina del partícip per assessorar-los sobre la jubilació.

L'altra pregunta que s'ha formulat arran del panel ha estat sobre la rendibilitat que s'espera en els plans de pensions d'ocupació el 2013, i el 86% creu que podria oscil·lar entre el 0 i el 5%.

Debat sobre els resultats del Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació

La segona sessió s'ha centrat en els resultats del Baròmetre realitzat per VidaCaixa. Els membres de les Comissions de Control valoren positivament la informació que reben de les gestores i els resultats obtinguts en la gestió de les inversions, relatius a la maximització de la rendibilitat respecte al risc assumit.

En aquest context de crisi, és especialment rellevant que el 44% dels membres de Comissions de Control continuïn considerant que les inversions socialment responsables són un valor irrenunciable. De fet, segons el Baròmetre, el 73% dels membres de les comissions de fons de major patrimoni manifesten una preocupació explícita per aquest tipus d'inversions.

Finalment, s'han posat damunt la taula diverses possibilitats per adaptar els Plans de Pensions d'Ocupació al context econòmic. L'actual situació econòmica obre el debat cap a productes que assegurin la rendibilitat del Fons, com les pòlisses d'assegurança, sobre les quals encara hi ha força desconeixement, però de les quals es valora molt positivament la tranquil·litat i la garantia de rendibilitat que aporten.

En aquest sentit, les preguntes llançades al públic han reflectit que el 43% optaria en aquests moments per polítiques d'inversió tradicionals amb més diversificació, per disminuir riscos, mentre que el 23% preferiria un assegurament parcial del Pla de Pensions d'Ocupació (cicle de vida).

Acte de clausura

Màrius Berenguer, Director General de VidaCaixa Grup, i Francisco de Blas, Sotsdirector General de Plans i Fons de Pensions, de la Direcció General d'Assegurances, han estat els encarregats de clausurar el 5è Fòrum de Comissions de Control.

En un entorn en què l'envelliment de la població és un repte important per als sistemes de pensions a tot Europa, Màrius Berenguer ha destacat que "ara és més urgent que mai dissenyar i posar en pràctica estratègies globals per adaptar els sistemes de pensions a les canviants circumstàncies econòmiques i demogràfiques."

Així mateix, el Director General de VidaCaixa Grup ha volgut recalcar la importància que té aprofitar la conjuntura actual per afrontar amb valentia l'immens repte al qual s'enfronta la nostra societat pel que fa a les pensions dels ciutadans: "L'objectiu bàsic dels sistemes de pensions és proporcionar uns ingressos adequats per jubilació i permetre que la gent gran gaudeixi d'un nivell de vida digne i gaudeixi d'independència econòmica. Si bé les reformes recents de les pensions públiques han tendit a millorar o mantenir el nivell de protecció davant la pobresa, en el futur la majoria d'aquestes es traduiran en taxes de reemplaçament més baixes (la pensió de jubilació comparada amb l'últim salari)".

Per la seva banda, Francisco de Blas ha expressat les inquietuds dels ciutadans respecte a la previsió social i ha afirmat que "pretenem una informació més completa, però que alhora sigui més senzilla i comprensible". Per acabar, el Sotsdirector General ha remarcat que "per al desenvolupament de la previsió social complementària es necessiten més factors, a més d'incentius fiscals, i el suport de tots els agents socials és clau per aconseguir-ho".

Fòrum de Comissions de Control

El Fòrum de Comissions de Control és una plataforma destinada a liderar les reflexions dels experts al voltant de la previsió social empresarial a Espanya. L'objectiu del Fòrum és oferir, a la societat en general i al sector financer i empresarial en particular, un canal de comunicació i diàleg sobre els plans i fons de pensions d'ocupació i sobre la previsió social empresarial a Espanya. Les ponències d'aquest 5è Fòrum de Comissions de Control estaran disponibles a www.forocomisionescontrol.net

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa